Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 27; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi; 2020;27(3):196-198
Atomoksetin ile İlişkili Makülopapüler Döküntü: Olgu Sunumu
N Kasar, Ç Yektaş, AE Tufan
Düzce Üniversitesi, Düzce
Makülopapuler ilaç erüpsiyonları; ekzantematöz ilaç reaksiyonları olarak da bilinen en sık ilaç hipersensitivite reaksiyonlarıdır. Kaşıntı, ürtiker, ekzantematöz döküntü, fiks ilaç erüpsiyonları, fotosensitivite, pigmentasyon ve alopesi psikotrop ilaçlara karşı gelişen en sık deri reaksiyonlarıdır. Atomoksetin (ATX) selektif norepinefrin geri alım inhibitörü (SNRI) olup dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tedavisinde Gıda ve İlaç İdaresi onayı alan non-stimülan bir ilaçtır. Düşük affinitede dopamin ve serotonin taşıyıcılarına da bağlanmaktadır. Karın ağrısı, iştah azalması, somnolans, irritabilite, halsizlik, baş dönmesi ve dispepsi ATX’in en sık bildirilen yan etkileridir. Literatürde SNRI ilaçlar ile ortaya çıkan majör deri reaksiyonları nadir olarak bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda DEHB tanısı olan ve ATX tedavisi sırasında doz artışı ile birlikte ilaca bağlı deri reaksiyonu gelişen 8 yaşında bir kız olgu sunulmuştur.
Maculopapular Rash Related to Atomoxetine: Case Report
Exanthematous drug eruptions, also known as maculopapular drug eruptions, are the most common drug-induced hypersensitivity reactions. Pruritus, urticaria, exanthematous rash, fixed drug eruption, photosensitivity, pigmentation and alopecia are common skin reactions to psychotropic medications. Atomoxetine (ATX), a selective inhibitor of presynaptic norepinephrine transporters (SNRI), is classified as a nonstimulant and is commonly used in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). It also binds to dopamine and serotonin transporters with a low affinity. Abdominal pain, loss of appetite, somnolence, irritability, fatigue, dizziness and dyspepsia are the most common side effects of ATX. Major cutaneous drug reactions with SNRIs are rarely reported in the literature. Here we present an eight-yearold girl diagnosed with ADHD who had a drug-induced skin reaction after an increase in the dosage of ATX treatment.