Dergi Ara >>
Yeni Symposium>> Yıl:2007; Cilt: 45; Sayı: 3
Derleme
1. Antenatal Dönemde Steroidlerin Fötal Beyin Üzerine Etkileri ve Psikiyatrik Sonuçları
K Karabekiroğlu
Yeni Symposium, 2007; 45(3):99-106
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Ayaktan Takip Edilen Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik Yakınmalı Çocuklara ve Ergenlere Konan Tanılar ve Uygulanan Tedaviler
FNİ Emiroğlu, FV Taş, A Akay, E Aslan, Ş Culfa, R Taga, Ö Çubuk, E Şahbaz, E Şintayeva, HH Yalçın
Yeni Symposium, 2007; 45(3):107-112
ÖZET
TAM METİN
3. Geniş Âilede Gelin Olmak Ruhsal Belirtileri Etkiliyor mu?
A Özçetin, AS Mayda, A Karaca, D Akkuş
Yeni Symposium, 2007; 45(3):113-118
ÖZET
TAM METİN
4. Kişiler Arası Tepkisellik İndeksi: Empatinin Çok Boyutlu Ölçümü
A Engeler, Lİ Yargıç
Yeni Symposium, 2007; 45(3):119-127
ÖZET
TAM METİN
5. Panik Bozukluğu: Solunumsal Alt Tipler, Yakın ve Geçmiş Yaşam Olaylarının Rolü
Ç Etik, E Taner, S Aslan, E Işık
Yeni Symposium, 2007; 45(3):128-133
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Stres ve Beyindeki Etkileri: Bir Gözden Geçirme
A Kılıçoğlu
Yeni Symposium, 2007; 45(3):134-140
ÖZET
TAM METİN