Dergi Ara >>
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2002; Cilt: 3; Sayı: 1
Araştırma
1. Şizofreni hastalarında somatizasyon
Ö Öner, H Tuğcu, HH Özsan
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 2002; 3(1):1-5
ÖZET
Olgu Sunumu
2. Obsesif kompulsif bozukluk tanısı alan iki hastada komplike yas
OM Koçak, A Çevik
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 2002; 3(1):6-11
ÖZET
3. Epileptik psikoz: İki olgu raporu
N Kuğu, A Taş
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 2002; 3(1):12-18
ÖZET
Derleme
4. Toplam kalite yönetimi ve sağlık sektörü
H Ayaz, A Soykan
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 2002; 3(1):19-26
ÖZET
5. Şizoid kişilik bozukluğu
Ö Öner, H Özsan
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 2002; 3(1):27-34
ÖZET
6. Çocuk ve Ergenlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Ö Yorbık, S Dikkatli, T Söhmen
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 2002; 3(1):35-44
ÖZET