Dergi Ara >>
Yıl:2002; Cilt: 3; Sayı: 1>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi; 2002;3(1):6-11
Obsesif kompulsif bozukluk tanısı alan iki hastada komplike yas
OM Koçak, A Çevik
Amaç: Yas tutma herhangi bir yitim ya da değişikliğe verilen psikolojik yanıt, iç dünyamız ile gerçeklik arasında bir uyum sağlayabilmek için yaptığımız uzlaşmalardır. Yasın klinik görünümü değişkendir. Bu vaka sunumlarında obsesif-kompulsif bozukluk tanısı koyduğumuz iki vakada değerlendirmede kayıplarının olduğunu ve yaslarını tamamlayamadıklarını gördük.
Vaka Raporu: Semptomları kayıpları ile başlamıştı ve yaşamlarında ciddi işlev kaybına neden oluyordu. Biz hastaların komplike olmuş yaslarını psikodinamik yaklaşımla tedavi ettiğimizde semptomlarında belirgin bir azalma görüldü.
Sonuç: Tartışmasında sadece kriter sistemlerinin bazında tanı koyarsak hastanın ızdırabının altında yatan nedeni kaçırabileceğimizi savunuyoruz.
Complicated Grief In Two Patients Who Were Diagnosed with Obsessive-compulsive Disorder
Purpose: Grief is a psychologic response to change or loss, in order to make an agreement for the harmony between reality and inner world. Clinical manifestations of grief vary. In this case report two patients diagnosed with obsessive-compulsive disorder are reported. In the psychodynamic evaluation, we saw that both of them had experienced loss and had not completed their process grief.
Case Report: Their symptoms appeared after the loss and caused severe disability in their lives. When complicated grief was treated with a psychodynamic approach the symptoms remarkably decreased.
Conclusion: In the discussion we argue that if our diagnoses are based only on standart criteria systems, we may miss the underlying cause of patient's suffering.