Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2003; Cilt: 14; Sayı: 1
Araştırma
1. Şizofreni ve bipolar bozukluğun yüklülük gösterdiği geniş bir ailede psikoza yatkınlık geninin araştırılması
S Özer, S Ulusoy, H Okur, A Göğüş, AN Akarsu, A Uluşahin
Türk Psikiyatri Dergisi, 2003; 14(1):7-20
ÖZET
TAM METİN
2. Ergen ve erişkin başlangıçlı maninin fenomenolojik farklılıkları: Karşılaştırmalı bir çalışma
M Erkıran, N Karamustafalıoğlu, N Tomruk, E Kahraman, N Alpay
Türk Psikiyatri Dergisi, 2003; 14(1):21-30
ÖZET
TAM METİN
3. Büyüsel Düşünce Ölçeğinin Türkçe formunun üniversite öğrencilerindeki geçerlik ve güvenilirliği
EC Atbaşoğlu, C Kalaycıoğlu, E Nalçacı
Türk Psikiyatri Dergisi, 2003; 14(1):31-41
ÖZET
TAM METİN
4. Üniversite öğrencilerinde nikotin bağımlılığının psikiyatrik bozukluklarla birlikteliği
AS Çilli, N Kaya
Türk Psikiyatri Dergisi, 2003; 14(1):42-50
ÖZET
TAM METİN
5. Konversiyon bozukluğunda sosyodemografik ve klinik özellikler
Ş Uğuz, F Toros
Türk Psikiyatri Dergisi, 2003; 14(1):51-59
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Alkol bağımlılığına yatkınlığın biyolojik belirleyicileri
E Eşel
Türk Psikiyatri Dergisi, 2003; 14(1):60-71
ÖZET
TAM METİN
7. Kronik böbrek yetmezliğinde psikiyatrik ve psikososyal yönleri
G Özçürümez, N Tanrıverdi, L Zileli
Türk Psikiyatri Dergisi, 2003; 14(1):72-80
ÖZET
TAM METİN