Dergi Ara >>
Araştırma
1. Zeka ve bilişsel süreçler arasındaki ilişki
H Kafadar
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2004; 12(3):171-190
ÖZET
2. Alkol bağımlılarının erişkin çocuklarının alkol kullanımına verdikleri bilişsel ve otonomik yanıtlar
E Altıntoprak, H Coşkunol
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2004; 12(3):191-202
ÖZET
3. Yatarak tedavi gören major depresif bozukluklu hastalarda intihar girişimi ile ilişkili etkenler
A Deveci, F Yurtsever, Ö Aydemir
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2004; 12(3):203-208
ÖZET
4. Tip II diayebetes mellitusda komplikasyonların psikiyatrik komorbiditeye etkisi
İ Eren, Ö Erdi
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2004; 12(3):209-216
ÖZET
5. Üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma biçimlerinin yalnızlık düzeyleri ile ilişkisi
H Odacı
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2004; 12(3):217-224
ÖZET
Olgu Sunumu
6. Eşinin uterus ve overlerini ameliyatla aldıran sanrısal bozukluk tanılı bir olgu
Ş Uğuz, H Aydın, E Yerlikaya
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2004; 12(3):225-228
ÖZET
Derleme
7. Ruhsal hastalıklarla ilişkili tutumlar: Türkiye çalışmalarının gözden geçirilmesi
EO Taşkın, E Özmen
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2004; 12(3):229-238
ÖZET