Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:1996; Cilt: 33; Sayı: 2
Araştırma
1. Orta Latanslı İşitsel Uyandırılmış Potansiyeller
M Çelik, H Forta
Nöropsikiyatri Arşivi, 1996; 33(2):70-73
ÖZET
2. Kadın Transseksüeüerde Grup Psikoterapisi Deneyimi
Ş Yüksel, D Şahin, N Karalı, I Baral
Nöropsikiyatri Arşivi, 1996; 33(2):74-84
ÖZET
3. Gilles De La Tourette Sendromunda EEG Bulgularının Kekemelik ve Enürezis Noktuma Gruplarıyla Karşılaştırılması
A Sarp, BB Kurt, D Kınay, A Gökyiğit, A Çalışkan
Nöropsikiyatri Arşivi, 1996; 33(2):85-88
ÖZET
4. İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalarda Lityum Kesimi
Ş Gök, A Üçok, D Şen, O Yazıcı
Nöropsikiyatri Arşivi, 1996; 33(2):89-92
ÖZET
Olgu Sunumu
5. Fronto-Orbital İnfarkta Bağlı Kullanma Ve Taklit Davranışı
E Kumral, Ö Ekmekçi, İ Aydoğdu, K Kumral
Nöropsikiyatri Arşivi, 1996; 33(2):93-95
ÖZET
Araştırma
6. Ailesinden Ayrı Yaşayan Üniversite Öğrencilerinde Stresle Başa Çıkma ve Ruhsal Belirtiler
T Yurtbay
Nöropsikiyatri Arşivi, 1996; 33(2):96-105
ÖZET
7. Parkinson Hastalığında Basit ve Seçmeli Reaksiyon Zamanı Üzerine Transkraniyal Manyetik Uyarımın Etkisi
B Aytekin, S Özkaynak, K Yaltkaya
Nöropsikiyatri Arşivi, 1996; 33(2):106-114
ÖZET
8. Huzurevi Yaşayanlarında Depresif, Psikotik ve Bilişsel Değişiklikler
R Özcankaya, N Mumcu
Nöropsikiyatri Arşivi, 1996; 33(2):115-120
ÖZET
9. Subkortikal Strokde Afazi
L Hanoğlu, F Özer, B Yalçıner, O Doğu, B Arpacı
Nöropsikiyatri Arşivi, 1996; 33(2):121-126
ÖZET
Olgu Sunumu
10. Otonomik Semptomlu Aura Ve Temporal Lob Senkobu İle Karakterize Bir Hipokampus Sklerozu Olgusu
SK Velioğlu
Nöropsikiyatri Arşivi, 1996; 33(2):127-131
ÖZET