Dergi Ara >>
Kriz Dergisi>> Yıl:1994; Cilt: 2; Sayı: 2
Editörden
1. Ruh Sağlığı Sorunu Olarak Şiddet
I Sayıl
Kriz Dergisi, 1994; 2(2):273-276
Derleme
2. İntihar Davranışı ve Kitle İletişim Araçları
R Palabıyıkoğlu
Kriz Dergisi, 1994; 2(2):277-284
ÖZET
Araştırma
3. Gazetelerdeki İntihar Haberlerinin Okuyucuya Nasıl Yansıtıldığına İlişkin Bir Çalışma
R Palabıyıkoğlu, S Azizoğlu, S Haran, H Özayar
Kriz Dergisi, 1994; 2(2):285-292
ÖZET
Derleme
4. Türkiye'de intihar Sorunu
I Sayıl
Kriz Dergisi, 1994; 2(2):293-298
ÖZET
Araştırma
5. İntihar Girişimi Olan Kadınların Duygularını Açma Davranışı
EA Oral
Kriz Dergisi, 1994; 2(2):299-310
ÖZET
6. Beck Umutsuzluk Ölçeği Geçerlilik Çalışması
A Durak, R Palabıyıkoğlu
Kriz Dergisi, 1994; 2(2):311-319
ÖZET
7. İntihar Girişimlerinde Ümitsizlik ve Depresyon
H Holat, V Bitlis, N Dilbaz, T Tüzer, G Bayam
Kriz Dergisi, 1994; 2(2):320-322
ÖZET
8. Genel Bir Hastanede Acil Servise İntihar Girişimi Nedeniyle Başvuran Hastaların Retrospektif İncelenmesi
V Bitlis, T Tüzer, G Bayam, N Dilbaz, H Holat, D Tan
Kriz Dergisi, 1994; 2(2):323-326
ÖZET
9. Yatan Psikiyatrik Hastalardan İntihar Girişimi Olanlarda Demografik Özellikler ve Psikiyatrik Bozuklukların Retrospektif Araştırılması
N Kocal, B Coşar, S Candansayar, Z Arıkan, E Işık
Kriz Dergisi, 1994; 2(2):327-330
ÖZET
Çeviri
10. Yaşlılık - Narsisistik Krizler ve İntihar
DC Clark (Çev. B Ceyhun)
Kriz Dergisi, 1994; 2(2):331-333
ÖZET
11. Eşik - Altı Depresyon ve Depresif Bozukluk; Genel Medikal ve Mental Sağlığa Özgü Hastaların Klinik Özellikleri
CD Sherbourne (Çev. ME Tunca)
Kriz Dergisi, 1994; 2(2):334-339
ÖZET