Dergi Ara >>
Yıl:1994; Cilt: 2; Sayı: 2>> Özet
Kriz Dergisi; 1994;2(2):323-326
Genel Bir Hastanede Acil Servise İntihar Girişimi Nedeniyle Başvuran Hastaların Retrospektif İncelenmesi
V Bitlis, T Tüzer, G Bayam, N Dilbaz, H Holat, D Tan
Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri ABD.
Ankara Numune Hastanesine intihar girişimi nedeniyle başvuran hastaların özelliklerini belirleyerek, bu hastalara yaklaşımda neler yapılması gerektiğini saptamak amacıyla yapılan bu araştırmada, 9 aylık bir dönemde başvuran 115 hastanın dosyalan incelenmiştir. Sonuçlar literatür ışığında tartışılmıştır.
Retrospective evaluation of suicide attempters in emergency room of a general hospital
Records of 115 suicide attempters who had referred to Ankara Numune Hospital in a 9- [month]s period were examined to determine various characteristics of the patients and to establish a method for management of such cases. The results were discussed in view of literature.