Dergi Ara >>
Yıl:1994; Cilt: 2; Sayı: 2>> Özet
Kriz Dergisi; 1994;2(2):331-333
Yaşlılık - Narsisistik Krizler ve İntihar
DC Clark (Çev. B Ceyhun)
Gazı Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD
Yaşlı intiharları için yeni bir model (duğun pastası modeli) toplumu eğitmek amacıyla geliştirilmiştir Bu model toplum-temellı psikolojik otopsi çalışmalarına dayanmaktadır Araştırmanın temel hipotezi intihar ederek ölen yaşlıların yaşam boyu kişilik sorunlarının yaşlılıkla ortaya çıkan değişikliklere bağlı olarak aktif hale gelmesinin test edilmesidir
Narcissistic Crises of Aging and Suicidal Despair Suicide and Life Threatening Behavior
After reviewing some of the dangers inherent in oversimplifying the nature of suicide for public education purposes, a model (the "weeding-cake model) of elderly suicide is outlined This model is derived from a community-based psychological autopsy study It is hypothesized that elderly persons who die by suicide have a lifelong character fault that remains invisible until aging life-changes force the issue into the open