Dergi Ara >>
Yıl:1994; Cilt: 2; Sayı: 2>> Özet
Kriz Dergisi; 1994;2(2):293-298
Türkiye'de intihar Sorunu
I Sayıl
A.Ü. Tıp Fakültesi Psikiyatri A.B.D.
Ülkemizde intihar sorunu son sayısal değerler ve yapılan çeşitti çalışmalar doğrultusunda gözden geçirilmiştir. Değerler, sosyo kültürel yapı doğrultusunda tartışılmıştır.
Problem of Suicide in Turkey
The problem of suicide in Turkey is reviewed with reference to the latest numeric values and various recent studies the effects of socio-cultural values on the phenomenology of suicide are discussed.