Dergi Ara >>
Araştırma
1. Sorunlu İnternet Kullanımı ve Sorunlu Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Kişilik ve Psikolojik İhtiyaçların Rolü
HİÖ Kozan, M Baloğlu, Ş Kesici, İ Arpacı
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(2):203-219
ÖZET
TAM METİN
2. Sigara Kullanımı ve Bilişsel Yük Farklılaşmasının İleriye Dönük Bellek Performansına Etkisinin İncelenmesi
G Pakyürek, L Şenyüz
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(2):221-238
ÖZET
TAM METİN
3. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Dijital Oyun Bağımlılığına Yönelik Farkındalıkları
TK Coşkun, O Filiz
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(2):239-267
ÖZET
TAM METİN
4. Akademisyenlerde İnternet Bağımlılığı ve Dürtüsellik İlişkisi
N Şimşek, H Zincir, B Özen, Ö Ceyhan
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(2):269-281
ÖZET
TAM METİN
5. Sigarayı Bırakmada Akupunktur Kullanımının Analizi
FK Cheng
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(2):283-313
ÖZET
TAM METİN
6. Bağımlı Olgularda Ruhsal Travma Görülme Sıklığı ve Görünümü
BÇ Şeker, M Dinç, S Işık, K Ogel
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(2):315-336
ÖZET
TAM METİN
7. Sosyal Ağ Bağımlılığı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
F Karaca, OG Yıldırım, T Kulaksız
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(2):337-360
ÖZET
TAM METİN
8. Cinsiyetin Problemli İnternet Kullanımı Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
U Akbaş, DA Ergin, C Tatlı
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(2):361-386
ÖZET
TAM METİN
9. Sigara Bırakma Başarısı Öngörü Ölçeği: Geliştirme ve Geçerlik, Güvenirlik Çalışması
Y Aydemir, Ö Doğu, C Dede, N Çınar
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(2):387-402
ÖZET
TAM METİN
10. Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların En Çok Etkilendiği Çizgi Film Karakterleri ve Bu KarakterlerleÖzdeşleşmelerinin Yol Açabileceği Dijital Tehlikeler
F Akça, NK Çilekçiler
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(2):403-433
ÖZET
TAM METİN