Dergi Ara >>
Psikoloji Çalışmaları>> Yıl:2020; Cilt: 40; Sayı: 2
Derleme
1. Bilişsel Psikoloji Bakış Açısından Sosya lEtkileşimin Toplumsal Bellek Üzerindeki Rolü
A Mutlutürk
Psikoloji Çalışmaları, 2020; 40(2):285-316
ÖZET
TAM METİN
2. Freud ve Lacan’ın Psikanalitik Kuramlarında Yastan Ayrışan Melankolik Özne
Aözkan, S Baltacı
Psikoloji Çalışmaları, 2020; 40(2):317-333
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
3. Yaratıcılık ve Yaratıcı Olma Kavramlarının Günlük Dilde Anlamları
E Arık, BT Atık
Psikoloji Çalışmaları, 2020; 40(2):335-359
ÖZET
TAM METİN
4. Utanç Pusulası Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri
İ Akıncı, MC Atintaş
Psikoloji Çalışmaları, 2020; 40(2):361-383
ÖZET
TAM METİN
5. Türk Kültüründe Yüksek Ahlaki İkilem Yaratan Psikoterapist Senaryoları ile Klasik Senaryolar:Duyguların Faydacı/Deontolojik Kararlar ile İlişkisi
F Kumova, HG Bahçekapılı
Psikoloji Çalışmaları, 2020; 40(2):385-427
ÖZET
TAM METİN
6. Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarına Yönelik Kültürel Yeterlilik Ölçeği Geliştirme
S Gözüm, A Tuzcu, S Yurt
Psikoloji Çalışmaları, 2020; 40(2):429-450
ÖZET
TAM METİN
7. İş Stresi ve Güvenlik Performansı Arasındaki İlişkide Güvenlik İkliminin Düzenleyici Rolü:Sağlık Sektöründe Bir İnceleme
F Ayyıldız, Dİ Çam
Psikoloji Çalışmaları, 2020; 40(2):451-475
ÖZET
TAM METİN
8. Duygu Düzenlenmenin Psikolojik Sağlık Üzerindeki Etkilerini Anlamak: Özgünlüğün Aracı Rolü
E Yücel, D Karanfil, E İnan
Psikoloji Çalışmaları, 2020; 40(2):477-512
ÖZET
TAM METİN
9. Babaların Duygusal Erişilebilirliği ile Beliren Yetişkinlerin Öznel İyi Oluşu Arasındaki İlişkide Aracı Olarak PsikolojikDayanıklılık
Ş Özbiler
Psikoloji Çalışmaları, 2020; 40(2):513-531
ÖZET
TAM METİN
10. Kişilik Özellikleri, Mizah Tarzları ve Üniversiteye Uyum Arasındaki Doğrudan veDolaylı İlişkiler: Mizah Tarzlarının Aracı Rolü
ÖT Sözer, SÖ Dursun, N Yortan, Ü Güreşen, M Şakiroğlu
Psikoloji Çalışmaları, 2020; 40(2):533-559
ÖZET
TAM METİN
11. Yaşlılarda Depresyon ve Tekrarlayan Olumsuz Düşünce:Yürütücü İşlev Bozukluğunun Özgün Rolü
YS İlkmen, Ayşe Altan-Atalay
Psikoloji Çalışmaları, 2020; 40(2):561-578
ÖZET
TAM METİN
12. Türkiye’de Kentsel Alanda Ev Sahibi Topluluklar ve Suriyeli Mülteciler Arasında Yaşanan Sosyoekonomik UyuşmazlıktaSiyasal Güvenin Rolü
H Pak, ZA Elitsoy
Psikoloji Çalışmaları, 2020; 40(2):579-597
ÖZET
TAM METİN
13. Olumlu/Olumsuz Duygulanım ve Özgün Kişilik: Duygu Düzenleme Güçlüklerinin Aracı Rolü
F Curun, BB Tangör, EÇ Kaya
Psikoloji Çalışmaları, 2020; 40(2):599-623
ÖZET
TAM METİN
14. Don Kişot Sosyal Merkezi İşgalcilerinin Mekan Çerçevelerindeki Kimlik Konumlandırmaları
İ Atabinen, G Tekdemir
Psikoloji Çalışmaları, 2020; 40(2):625-624
ÖZET
TAM METİN