Dergi Ara >>
Psikoloji Çalışmaları>> Yıl:2018; Cilt: 38; Sayı: 2
Araştırma
1. Otoriter veya Demokratik Ebeveyn Tutumunun ve Ebeveyne Bağlanma Biçiminin Suçluluk veUtanç Duygularına Etkisinin Yarı-DeneyselYöntemle İncelenmesi
FZ Saylık, MG Yalçın
Psikoloji Çalışmaları, 2018; 38(2):95-127
ÖZET
TAM METİN
2. 54-66 Aylık Çocuklarda Olumlu Sosyal Yalan Davranışı ile Zihin Kuramı ve Yöneticiİşlevlerin Bağlantıları
N Oğuz, HŞ Kara
Psikoloji Çalışmaları, 2018; 38(2):129-154
ÖZET
TAM METİN
3. Çocukluk Çağı Amnezisi: Hatırlanan İlk Çocukluk Anısı Yaşı ile İlişkili Faktörler
E Yıldırım, ES Büyükişcan, M Çolak, S Akpınar, B Altan
Psikoloji Çalışmaları, 2018; 38(2):155-170
ÖZET
TAM METİN
4. Bilişsel Esneklik, İki Dillilik ve Üstbilişsel Kararlar Arasındaki Bağlantılar
Y Karslı, S Karakelle
Psikoloji Çalışmaları, 2018; 38(2):171-200
ÖZET
TAM METİN
5. Gelecek Zaman Perspektifi Ölçüm ve Kavramsallaştırmalarına Yeni Bir Bakış
B Doğruyol, A Olgaç
Psikoloji Çalışmaları, 2018; 38(2):201-217
ÖZET
TAM METİN
6. Akıldışı Performans İnançları Envanteri–2’nin Psikometrik Özelliklerinin Sınanması
O Urfa, FH Aşçı
Psikoloji Çalışmaları, 2018; 38(2):219-236
ÖZET
TAM METİN
7. İşyerinde Siber Zorbalık Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik SınamaÇalışması
A Kanbur, E Kanbur
Psikoloji Çalışmaları, 2018; 38(2):237-258
ÖZET
TAM METİN
Derleme
8. Utanç ve Suçluluk Duygularının Bilişsel Psikoloji Kapsamında Değerlendirilmesi
S Söylemez, M Koyuncu, S Amado
Psikoloji Çalışmaları, 2018; 38(2):259-288
ÖZET
TAM METİN