Dergi Ara >>
Derleme
1. Şizofrenide İlk Psikotik Episod
A Üçok
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(12):1-5
ÖZET
2. Şizofreni Etiyolojisi
A Ertuğrul
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(12):6-14
ÖZET
3. Şizofreni Genetiği
H Herken
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(12):15-23
ÖZET
4. Şizotipi ve Şizofrenide Genetik Belirleyiciler ( Endofenotipler)
S Özer
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(12):24-34
ÖZET
5. Şizofrenide Klinik Özellikler
A Erol
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(12):35-43
ÖZET
6. Şizofreni ve Bilişsel İşlev Bozuklukları
BB Akdede
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(12):44-48
ÖZET
7. Şizofreni Tedavisi ve Antipsikotik İlaçlar
AE Anıl Yağcıoğlu
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(12):49-57
ÖZET
8. Antipsikotik İlaçların Yan Etkileri
MC Saka, S Can, HD Özgüven, EC Atbaşoğlu
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(12):58-66
ÖZET
9. Şizofrenide Psikososyal Tedaviler
M Yıldız
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(12):67-73
ÖZET
10. Şizofreni ve Damgalanma Sorunu
H Soygür, E Özalp
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2005; 1(12):74-80
ÖZET