Dergi Ara >>
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni>> Yıl:2009; Cilt: 19; Sayı: 1
Editörden
1. Tipik ve atipik antipsikotikler üzerine yapılan son meta-analizleri nasıl anlamalıyız?
M Çetin, S Kılıç
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2009; 19(1):1-4
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Haloperidol veya klozapin ile tedavi edilmekte olan şizofrenik hastalarda nöropsikolojik değerlendirme
S Çıtak, ET Çakıcı, M Çakıcı
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2009; 19(1):5-19
ÖZET
TAM METİN
3. Yatarak tedavi gören erkek alkol bağımlılarındadürtüsellik kişilik özelliği ile klinik değişkenlerin korelasyonu
C Evren, E Dalbudak
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2009; 19(1):15-23
ÖZET
TAM METİN
4. Elektrokonvülzif tedavide propofol ile propofol remifentanil kombinasyonun nöbet süresi ve hemodinami üzerine etkisi
A Algül, H Şen, MA Ateş, T Yen, O Durmaz, S Özkan, C Başoğlu, ÜB Semiz, S Ebrinç, G Dağlı, M Çetin
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2009; 19(1):15-23
ÖZET
TAM METİN
5. Şizofreni hastalarında sosyal sınıf analizi: 12 haftalık tedaviden sonra psikopatolojideki değişim
M Saylan, A Ucok, S Uguz, T Treuer, A Sir
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2009; 19(1):29-38
ÖZET
TAM METİN
6. Empati Ölçeği-Türkçe formunun üniversite öğrencilerinde psikometrik özellikleri
E Bora, L Baysan
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2009; 19(1):39-47
ÖZET
TAM METİN
7. Mükemmeliyetçiliğin depresyon, antidepresana yanıt ve intihar düşüncesi ile ilişkisi
ES Gül, A Yılmaz, O Berksun
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2009; 19(1):48-54
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
8. Ketiapin kullanımı sırasında ortaya çıkan sinüs taşikardisi: Üç olgu sunumu
Ç Hocaoğlu, H Hıdıroğlu, G Kandemir
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2009; 19(1):55-58
ÖZET
TAM METİN
9. Fluvoksamin tedavisi sırasında oluşan işitme kaybı ve tinnitus: Olgu sunumu
D Gündoğar, FS Dereköy , D Yılmaz
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2009; 19(1):59-63
ÖZET
TAM METİN
10. Antidepresanlara bağlı dermatolojik yan etki gelişen iki olgu sunumu
CB Şengül, C Şengül, N Dilbaz
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2009; 19(1):64-67
ÖZET
TAM METİN
Derleme
11. Şizofreni tedavisinde çoklu ilaç kullanımının nedenleri
ÖA Özalmete, EO Özalmete, ME Ceylan, ME Sevim
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2009; 19(1):68-74
ÖZET
TAM METİN
12. Şizofrenide eksiklik sendromu
A Tiryaki, E Özkorumak, İ Ak
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2009; 19(1):75-86
ÖZET
TAM METİN