Dergi Ara >>
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni>> Yıl:2006; Cilt: 16; Sayı: 1
Araştırma
1. Depresif Belirti Envanteri - Klinisyen Formu (DBE-K30) ve Özbildirim Formu (DBE-Ö30)’nun Majör Depresyonlu Hastalarda Geçerlik ve Güvenirliği
S Aslan, AÇ Kuruoğlu, S Işıklı, AH Rush, E Taner, E Işık
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2006; 16(1):1-14
ÖZET
TAM METİN
2. Sokakta Çalışan ya da Yaşayan Çocuklarda Sigara Alkol ve Madde Kullanma Prevelansı ve Etkileyen Faktörler
S Öner, T Şaşmaz, R Buğdaycı, AÖ Kurt, F Uğurhan, H Tezcan
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2006; 16(1):15-21
ÖZET
TAM METİN
3. Epileptik Çocuk ve Ergenlerde Psikiyatrik Başvuru ve Tedavi
K Gürkan, Ü Tüzün
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2006; 16(1):22-30
ÖZET
TAM METİN
4. Nöroleptik Malign Sendrom ve Nöropsikiyatrik Sekelleri: Geriye Dönük bir Araştırma
M Yumru, HA Savaş, N Cansel, ME Özen, H Kandemir
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2006; 16(1):31-34
ÖZET
TAM METİN
5. Şizofrenide Depresyonun Venlafaksinle Sağaltımı
AE Danacı, Ö Aydemir
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2006; 16(1):35-38
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
6. Essitalopram Tedavisi Sırasında Gelişen Galaktore: Bir Olgu Sunumu
M Gülsün, A Evrensel, S Verim
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2006; 16(1):39-41
ÖZET
TAM METİN
7. Valproata Ek Olarak Düşük Doz Olanzapin Kullanımına Bağlı Şiddetli Ekstrapiramidal Bulgular: Bir Olgu
D Dankı, N Dilbaz, İT Okay
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2006; 16(1):42-46
ÖZET
TAM METİN
8. Çok Erken Başlangıçlı Şizofreni ve Klozapin: Olgu Sunumu
AP Akay, Ö Doğan, FNİ Emiroğlu
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2006; 16(1):47-51
ÖZET
TAM METİN
Derleme
9. Şizofrenide Depresif Belirtilerin Önemi ve Psikofarmakolojik Sağaltımı
B Kayahan, B Veznedaroğlu
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2006; 16(1):52-62
ÖZET
TAM METİN
10. Kronik Yorgunluk İmmün Disfonksiyon Sendromu Nedir ?
S Sofuoğlu, HB İzgi, A Asdemir
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2006; 16(1):63-78
ÖZET
TAM METİN