Dergi Ara >>
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni>> Yıl:1991; Cilt: 1; Sayı: 2
Editörden
1. Klinik Araştırmalar
Yayın Kurulu
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 1991; 1(2):1-4
Derleme
2. Yaşlılarda Psikotrop İlaçların Kullanımı
İ Balcıoğlu
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 1991; 1(2):5-7
ÖZET
TAM METİN
3. Psikiyatrik Bozuklukların Tedavisinde Karbamazepin
A Verimli
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 1991; 1(2):8-10
ÖZET
TAM METİN
4. Şizofrenide Görüntüleme Teknikleri
S Saygılı, H Kara
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 1991; 1(2):11-16
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
5. Akut Psikozlarda Ünilateral Dominant, Non-Dominant ve Bilateral EKT'nin Prolaktin Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
N Tarhan, ME Ceylan, M Çetin, İ Özil, H Özöğretmen
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 1991; 1(2):17-22
ÖZET
TAM METİN
6. Parkinsonlularda Ruhsal Bozuklukların Araştırılması ve Çeşitli Antiparkinsonien İlaçlarla Tedaviye Yanıtların Karşılaştırılması
H Aksoy, M Çetin, ME Ceylan, H Özöğretmen, N Tarhan
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 1991; 1(2):23-33
ÖZET
TAM METİN
Çeviri
7. Panik Bozuklukta Biyolojik Mekanizmalar
E Eriksson, PW Gold, BD Beitman, BE Leonard, GR Heninger, GG Curtis, MH Lader, GD Burrows, JC Bellenger, MB Balter, CB Nemerof ( Çev. E Toğrol)
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 1991; 1(2):34-45
TAM METİN
8. Değişik Yönleriyle Panik Bozukluk
M Saraçoğlu (çev.)
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 1991; 1(2):46-52
TAM METİN
9. Alzheimer Hastalığında İpliksi Proteinler: Moleküler Biyolojide Yeni Görüşler
WE Klunk, DJ Abraham (Çev. P Gökalp)
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 1991; 1(2):53-64
ÖZET
TAM METİN