Dergi Ara >>
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi>> Yıl:2019; Cilt: 2; Sayı: 3
Derleme
1. Yas Bahçesinde Beş Gün: Levlâ' nın Hikâyesi(Bir Borderline Kişilik Yapılanmasının Yas Süreci)*
F Pulat, G Akyüz, Ü Akçakaya
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2019; 2(3):1-13
ÖZET
TAM METİN
2. Rölatif Bütüncül Psikoterapi Perspektifinde Güvenli Bağlanma Odaklı“Çekirdek Oluş Modeli”
N Şirin
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2019; 2(3):14-30
ÖZET
TAM METİN
3. Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi
Z Gümüş
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2019; 2(3):31-47
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
4. Toplu Taşıma Şoförlerinin Dikkat, Tepki Hızı ve Muhakeme Düzeyleri İle Kişilik Özellikleri, Yaş, Eğitim Durumu Arasındaki İlişki*
RN Duman, K Tuzgöl
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2019; 2(3):48-67
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Selektif Mutizm Vakasının Yönlendirilmemiş Oyun Terapisi Teknikleri ile Sağaltımı (Olgu Sunumu)
E Yanıt
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2019; 2(3):68-76
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Annenin Geçmişi, Çocuğun Geleceği*
BT Küçük, G Ağaoğlu
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2019; 2(3):77-93
ÖZET
TAM METİN
7. Kuramsal Çerçeveden OKB
B Toptaş
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2019; 2(3):94-109
ÖZET
TAM METİN
8. Duygu Odaklı Terapinin Diğer Kuramlarla Karşılaştırılmalı Analizi
AG Aslan
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2019; 2(3):110-116
ÖZET
TAM METİN
9. Aktarım Odaklı Psikoterapinin Borderline Patolojilere Bakışı
F Pulat
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2019; 2(3):117-130
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
10. Türkiye’de Yaşayan Evcil Hayvan Sahiplerinin Bütüncül Psikoterapi Perspektifinden Analizi
AH Suna
Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2019; 2(3):131-153
ÖZET
TAM METİN