Dergi Ara >>
Türk Uyku Tıbbı Dergisi>> Yıl:2018; Cilt: 5; Sayı: 3
Araştırma
1. Yenidoğanlarda Güvenli Uyku Açısından Annelerin Tercihleri
Ç Erdoğan, T Turan
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2018; 5(3):58-61
ÖZET
TAM METİN
2. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tanılı Hastalarda Hemogram Parametreleri ile Gece Desatürasyonu İlişkisi
Z Alaçam, S Pekcan, B Akdağ, H Şenol
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2018; 5(3):62-66
ÖZET
TAM METİN
3. Günlük Solvent Maruziyeti Olan İşçilerde Uyku Apnesi
G Sağcan, A Pıhtılı, Z Bingöl, G Okumuş, E Kıyan
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2018; 5(3):67-72
ÖZET
TAM METİN
4. İlkokul Öğrencilerinin Uyku ve Televizyon İzleme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
A Öztürk, TA Sezer, A Tezel
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2018; 5(3):73-80
ÖZET
TAM METİN
5. Trigeminal Nevralji Hastalarında Uyku Kalitesinin Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi
AT Çebi
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2018; 5(3):81-85
ÖZET
TAM METİN
6. Akademisyenlerde Uyku Bozuklukları ve Kaygı: Karşılaştırmalı Bir Analiz
Nİ Akçay, A Awode, M Sohail, y Baybar, K Alweithi, MM Alilou, M Güran
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2018; 5(3):86-90
ÖZET
TAM METİN
7. Multipl Skleroz Hastalarında Yorgunluk ve Uyku Bozukluklarının Demografik ve Polisomnografik Olarak İncelenmesi
AÖ Sıvacı, AB Demir, ÖF Turan, Ö Taşkapılıoğlu, İ Bora, G Ocakoğlu
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2018; 5(3):91-98
ÖZET
TAM METİN