Dergi Ara >>
Türk Uyku Tıbbı Dergisi>> Yıl:2016; Cilt: 3; Sayı: 2
Derleme
1. Obstrüktif Uyku Apnesi ve Kanser
CEK Demir
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2016; 3(2):26-33
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. İnterstisyel Akciğer Hastalığı Hastalarının Uykuda Solunum Bozuklukları ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Açısından Değerlendirilmesi
P Hancı, AÖ Alpaydın, BO İtil, İ Öztura, C Sevinç, B Baklan
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2016; 3(2):34-38
ÖZET
TAM METİN
3. Eritrosit Dağılım Genişliği, Ortalama Trombosit Hacmi ve Trombosit Dağılım Aralığı Parametrelerinin Obstrüktif UykuApne Sendromlu Hastalarda Hastalık Ağırlığı ile İlişkisi
S Demir
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2016; 3(2):39-42
ÖZET
TAM METİN
4. Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Hipoksinin Göz Üzerine Etkileri
ÖO Tapan, U Tapan, ÜS Kılıç
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2016; 3(2):43-47
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Tedaviyle Ortaya Çıkan Santral Uyku Apnesi: İkinci Titrasyonda Düzelir mi?
S Genç, HA Bilgiç, ÖO Tapan
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2016; 3(2):48-50
ÖZET
TAM METİN