Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Yazıları>> Yıl:2011; Cilt: 14; Sayı: 27
Araştırma
1. Görsel Analog Ölçeği ve Duygu Kafesi: Kültürümüze Uyarlama Çalışması
A Aydın, A Araz, A Asan
Türk Psikoloji Yazıları, 2011; 14(27):1-13
ÖZET
TAM METİN
Derleme
2. Kaybettiren Bencillik: Toplumsal İkilemler Konusunda Bir Derleme
Ö Yalçın
Türk Psikoloji Yazıları, 2011; 14(27):18-34
ÖZET
TAM METİN
3. İyi Olma Hali Bağlamında Uyum Düzeyi Kuramı ve Hedonik Döngü
M Güler, A Dönmez
Türk Psikoloji Yazıları, 2011; 14(27):38-45
ÖZET
TAM METİN
4. Çocuklarda Çalışma Belleği, Akademik Öğrenme ve Öğrenme Yetersizlikleri
M Doğan
Türk Psikoloji Yazıları, 2011; 14(27):48-65
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
5. Eşcinsellere Yönelik Tutumlar, Cinsiyetçilik ve Romantik İlişkilerle İlgili Kalıpyargılar: Yetişkin Bağlanma Biçimleri Açısından Bir Değerlendirme
N Okutan, AB Sunal
Türk Psikoloji Yazıları, 2011; 14(27):69-77
ÖZET
TAM METİN
6. İşe Alım Sürecinde Kullanılacak Dürüstlük Ölçeği Oluşturma Çalışması
R Bilgiç, Ö Bıkmaz, E Esgin, GS Şahin
Türk Psikoloji Yazıları, 2011; 14(27):80-85
ÖZET
TAM METİN
7. Türkiye'deki Gençlerin Cinsel Yönelimlere İlişkin Sosyal Temsilleri
U Şah
Türk Psikoloji Yazıları, 2011; 14(27):88-99
ÖZET
TAM METİN