Dergi Ara >>
Yıl:2011; Cilt: 14; Sayı: 27>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Yazıları; 2011;14(27):48-65
Çocuklarda Çalışma Belleği, Akademik Öğrenme ve Öğrenme Yetersizlikleri
M Doğan
Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
Çalışma belleği, bilginin işlenmesini ve geçici olarak depolanmasını sağlayan ve bilgi işleme akışının merkezinde yer alan bir bilişsel süreçtir. Son yıllardaki gelişmelere paralel olarak ele alınan bu derlemenin amacı, çalışma belleğinin çocuklardaki akademik öğrenme ve öğrenme yetersizlikleri ile ilişkisini gözden geçirmektir. Çalışma belleğinin akademik öğrenme ile etkileşim düzeyi çocuğun yaşına göre farklılaşmaktadır. Alanyazındaki genel eğilim, ÇB’nin temel akademik öğrenme alanlarından dil, okuma, yazma ve matematik becerileri ile bunların yetersizlik boyutu olan özgül dil bozukluğu, okuma güçlüğü, yazılı anlatım güçlüğü ve matematik öğrenme güçlüğünün önemli bir yordayıcısı olduğu yönündedir. Bu gerçeği arkasına alan yazıda ayrıca, çalışma belleği sınırlılığı olan çocukların değerlendirilmesine ve eğitim ortamlarındaki uygulamalara yönelik önerilerde bulunulmuştur
Working Memory, Academic Learning,and Learning Disabilities in Children
As a central element of information fl ow, working memory was considered as the cognitive ability of an individual to store and process information over limited periods of time. The purpose of this review is to establish the links between working memory and academic learning both in children with typical development and with learning disabilities. The level of the interaction between working memory and academic learning is sensitive to chronological age of the children. The literature tended to indicate that working memory is a strong predictor of basic academic skills such as language, reading and writing skills, and mathematics as well as learning disabilities including specifi c language impairment and diffi culties in reading, writing, and mathematics. In the light of the previous studies, following brief information on clinical and educational assessment of working memory, some suggestions were made for improving the learning outcomes of children with poor working memory.