Dergi Ara >>
Derleme
1. Yozgat Polis Meslek Yüksekokulu Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Tasarım Süreci
S Nazlı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2015; 5(44):1-13
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Psikolojik Danışman Adaylarının Duygusal Farkındalık Düzeylerinin Belirleyicileri
DG Kurt, A Özer,S Kızıldağ, SE Zorbaz
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2015; 5(44):15-24
ÖZET
TAM METİN
3. Evlilik Uyumu: Değer Tercihleri ve Öznel Mutluluk Açısından İncelenmesi
D Kublay, V Oktan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2015; 5(44):25-35
ÖZET
TAM METİN
4. Genel Aidiyet Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
E Duru
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2015; 5(44):37-47
ÖZET
TAM METİN
5. Benlik Kurguları ve Mutluluk: Deneysel Bir Hazırlama Çalışması
S Koydemir, S Mısır
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2015; 5(44):49-60
ÖZET
TAM METİN
6. Ergenlerde Bilişötesi Becerilerin Eğitsel Strese Etkisi: Yapısal Eşitlik Modellemesi
Ö Çıkrıkçı, B Gençdoğan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2015; 5(44):61-71
ÖZET
TAM METİN
7. Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık: Bireysel Koruyucu Faktörlerin Rolü
G Arslan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2015; 5(44):73-82
ÖZET
TAM METİN
8. Psikolojik Danışman Eğitiminde Cinsel Yönelim Olgusunun İrdelenmesi: Benim Çocuğum Filmi
DY Kağnıcı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2015; 5(44):83-95
ÖZET
TAM METİN
9. Ergenlerin Utangaçlık Düzeylerinin İncelenmesi
M Erol, DA Temizer
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2015; 5(44):97-108
ÖZET
TAM METİN
10. Çiftlerde İlişkisel Yılmazlık ve İlişkisel Profesyonel Yardım Arama: İkili (Dyadic) Analiz
D Aydoğan, Y Özbay
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2015; 5(44):109-121
ÖZET
TAM METİN