Dergi Ara >>
Araştırma
1. Deprem Stresiyle Başa Çıkmanın İyimserlik ve Cinsiyete Göre İncelenmesi
F Bacanlı, L Ercan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2006; 3(25):7-16
ÖZET
TAM METİN
2. Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zeka ve Stresle Başa Çıkma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
ME Deniz, E Yılmaz
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2006; 3(25):17-26
ÖZET
TAM METİN
3. Üniversite Öğrencilerinin Amaç Tarzlarının ve Öğretmenlerinin Özerklik Destekleyici Davranışlarına İlişkin Algılarının Öğrenci Motivasyonu ve Akademik Davranışlarıyla İlişkisi
S Özgüngör
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2006; 3(25):27-36
ÖZET
TAM METİN
4. Çocuk Yetiştirme Stilleri ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki
A Tunç, E Tezer
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2006; 3(25):37-44
ÖZET
TAM METİN
5. İlişkilerde İnanç Envanterinin (IIE) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
M Kalkan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2006; 3(25):45-54
ÖZET
TAM METİN
6. İlköğretim Öğrencilerinin Davranış Problemleriyle Başetme Konusunda Öğretmen-Psikolojik Danışman İşbirliğine İlişkin Görüşlerin Karşılaştırılması
M Atıcı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2006; 3(25):55-68
ÖZET
TAM METİN
7. Ergenler İçin Mantıkdışı İnançlar Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
A Çivitçi
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2006; 3(25):69-80
ÖZET
TAM METİN
Derleme
8. Sınıf Rehberliği Öğrenme Yaşantılarının Düzenlenmesi
S Nazlı
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2006; 3(25):81-90
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
9. Başarılı Bir Bankacıda Bulunması Beklenen Kişilik Özellikleri
A Özer
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2006; 3(25):91-104
ÖZET
TAM METİN
10. Yas Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
SB Çiçek
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2006; 3(25):105-114
ÖZET
TAM METİN