Dergi Ara >>
Araştırma
1. Okul Danışmanlığı Uygulamalarının Yetkinlik Beklentisi Algıları ve Mesleki Benlik Saygısı Üzerindeki Etkilerinin Boylamsal Olarak İncelenmesi
M Atıcı, R Özyürek, S Çam
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2005; 3(24):7-26
ÖZET
TAM METİN
2. Ankara İlinde Çalışan Okul Psikolojik Danışmanlarının Mesleki Gelişim ve Meslek Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişki
Z Hamamcı, EO Göktepete, N İnanç
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2005; 3(24):27-44
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Okul Psikolojik Danışmanları İçin Bir Müdahale Yöntemi:İkili Psikolojik Danışma
E Ceyhan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2005; 3(24):45-55
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
4. Türkçe'ye Uyarlanmış Temel Kabiliyetler Testi (TKT) 7-11'in Yapı Geçerliği
H Atılgan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2005; 3(24):57-72
ÖZET
TAM METİN
5. Duygusal Zeka Yeterliliklerini İşyaşamında Kullanma Düzeyi Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
O Titrek
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2005; 3(24):73-87
ÖZET
TAM METİN
6. Yetiştirme Yurdu Yaşantısı Geçiren Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri
M Kutlu
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2005; 3(24):89-109
ÖZET
TAM METİN
7. Kariyer Danışmanlığında Kullanılabilecek Bir Ölçme Aracı:Bankacı Kişilik Envanterinin Geliştirilmesi
A Özer
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2005; 3(24):111-130
ÖZET
TAM METİN