Dergi Ara >>
Journal of Mood Disorders>> Yıl:2016; Cilt: 6; Sayı: 3
Araştırma
1. Major depresif bozukluk hastalarında EKT süre ve sayılarının, klinik izleme ve tedaviye etkileri
F İzci, Y Yılmaz, MA Camkurt, E Fındıklı, SYK Çallı, Y Fidan, EE Beştepe
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(3):99-106
ÖZET
TAM METİN
2. Çocukluk çağı travmaları zemininde depresyon anksiyete ve dissosiasyon semptomları ilişkisinin araştırılması
A Gül, H Gül, NE Özen, S Battal
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(3):107-115
ÖZET
TAM METİN
3. Psikotik özellikli mani ile psikotik özellik göstermeyen maninin oksidatif stres açısından karşılaştırılması
A Kalenderoğlu, M Çelik
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(3):116-123
ÖZET
TAM METİN
4. Eysenck epilepsi hastalarının kişilik özelliklerinin yaşam kalitesi üzerine olan etkilerinin araştırılması
E Fındıklı, F İzci, MA Camkurt, D Tuncel, MC Şahin, MY Kuran, SÖ Demirhan, MF Karaaslan
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(3):124-132
ÖZET
TAM METİN
5. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda affektif mizaç, anksiyete ve depresyon düzeyleri üzerine bir vaka kontrol çalışması
E Fındıklı, MA Camkurt, F İzci, YC Yavuz, HA Fındıklı, H Altun, E Doğan
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(3):133-139
ÖZET
TAM METİN
6. Tıp fakültesi öğrencilerinde psikiyatrik yardım alma nedeniyle kendini damgalama hissinin sosyal zeka ve kültürel zeka ile ilişkisi
E Çakan, ŞV Buturak, G Özçiçek, OM Koçak, HÖ Rezaki, AGY Özpolat, Ö Oğuztürk
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(3):140-145
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
7. Kortikosteroide bağlı hipomani gelişen bir çocuğun tedavisinde metilfenidat kullanımı
H Altun, AN Öksüz, Ö Gül
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(3):146-149
ÖZET
TAM METİN
8. İnme sonrası geç başlangıçlı ikincil mani: Bir vaka sunumu
H Bulut, GH Sayar
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(3):150-154
ÖZET
TAM METİN
9. Sertralinle birlikte kullanımda aripiprazol ile gelişen yüz, el ve ayak ödemi
S Baykara, S Korkmaz, T Korucu
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(3):155-157
ÖZET
TAM METİN
10. Bulimiya nervoza ile birlikte yaşamak: Bir vaka sunumu
HM Aytaç, Ç Hocaoglu
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(3):158-163
ÖZET
TAM METİN
11. Astım tanılı ergen bir hastada antibiyotik ve steroid tedavisinin etkileşimi ile ortaya çıkan manik atak: Vaka sunumu
AE Tufan, H Karadayı, MH Boztaş, S Nasıroğlu, Z Topal, ED Çakır
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(3):164-167
ÖZET
TAM METİN
12. Olanzapin kullanımına bağlı periferik ödem vakası
M Şahpolat, ÜS Çöpoğlu, MH Kokaçya
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(3):168-171
ÖZET
TAM METİN
Derleme
13. Mikrobiyota ve beyin-barsak ekseni
M Kraus, M Çetin, F Arıcıoğlu
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(3):172-179
TAM METİN
14. Ki-kare Testi
S Kılıç
Journal of Mood Disorders, 2016; 6(3):180-182
ÖZET
TAM METİN