Dergi Ara >>
Editörden
1. Madde kullanım bozuklukları tedavisinde N-asetilsistein
C Evren, I Alniak
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(1):1-7
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Üniversite öğrencileri arasında bağlanma stillerinin sosyal medya bağımlılığı ile ilişkilerinde öz saygının aracı rolleri
ZI Demircioğlu, AG Kose
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(1):8-18
ÖZET
TAM METİN
3. On maddelik İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Testi’nin (İOOBT-10) Türkçe versiyonunun psikometrik onaylama çalışması
C Evren, B Evren, E Dalbudak, M Topcu, N Kutlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(1):19-28
ÖZET
TAM METİN
4. Multipl sklerozda uyku kalitesi, dissosiyasyon, patolojik kaygı ve fonksiyonel bozukluk arasındaki ilişkiler: Bir vaka-kontrol çalışması
A Yıldırım, M Boysan, V Cilingir
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(1):29-39
ÖZET
TAM METİN
5. Ergenlere için Zimbardo Zaman Algısı Envanteri’nin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
E Kocayoruk, OF Simsek
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(1):40-49
ÖZET
TAM METİN
6. Opioid bağımlılığı olan erkek bireylerde temiz kalma sürelerine göre bilişsel işlevlerin değerlendirilmesi
B Koparal, CO Yanık, IV Sahiner, HA Kaloglu, MH Aksu, C Utku, Z Arikan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(1):50-58
ÖZET
TAM METİN
7. Multipl sklerozda sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin ruh sağlığı, benlik saygısı ve öz-duyarlılık ile ilişkisi
Z Gedik, E İdiman
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(1):59-70
ÖZET
TAM METİN
8. Stres ve patolojik İnternet kullanımı arasındaki ilişkide duygu düzenlemenin ve psikolojik esnekliğin rolü nedir?
E Yorulmaz, U Civgin, O Yorulmaz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(1):71-78
ÖZET
TAM METİN
9. Genç erişkinlerde İnternet oyun oynama bozukluğu semptomlarının şiddeti ve intiharla ilişkili olmayan kendine zarar verme davranışı arasında ilişkiler
C Evren, B Evren, E Dalbudak, M Topcu, N Kutlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(1):79-86
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
10. Vortioksetine bağlı ciddi dermatolojik bir yan etki: Bir olgu sunumu
B Okumus, KS Karatas, AE Koc
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(1):87-91
ÖZET
TAM METİN
11. İlk doz paliperidon palmitat enjeksiyonu sonrasında gelişen akut hepatotoksisite: Bir olgu sunumu
E Erdogan, DH Delibas
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(1):92-95
ÖZET
TAM METİN
12. Nazal dekonjestanlar manik dönemi tetikleyebilir mi?
A Kandeger, R Tekdemir, B Sen, Y Selvi
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(1):96-98
ÖZET
TAM METİN
13. MECP2 geninde hemizigöz c.316C>T mutasyonu olan genç bir erkek çocukta tipik Rett Sendromu
M Coskun, S Erbilgin, I Akalin, I Kaya, ZN Gulle, A Berdeli
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(1):99-103
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
14. Bağırsak mikrobiyomu depresyonda bağışıklık-enflamatuar süreçlerini bütünleştirir
G Anderson
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2020; 33(1):104-106
TAM METİN