Dergi Ara >>
Editörden
1. Düşük riskli içicilik için nalmefen: Sadece zarar azaltma anlamına gelen bir ifadeden ibaret değil
C Evren
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(4):275-280
TAM METİN
Araştırma
2. Erken ve geç başlangıçlı alkol bağımlılığında dürtüsellik ve karar vermenin değerlendirilmesi
BB Güngör, H Dal, E Durmaz, N Zorlu, R Aşkın, İ Taymur
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(4):281-290
ÖZET
TAM METİN
3. Leuven Algılanan Ana Babalık Ölçeği ergen ve ana baba sürümlerinin uyarlanması
SA Sevim
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(4):291-300
ÖZET
TAM METİN
4. Üniversite giriş sınavına katılıcak öğrencilerde sınav kaygısı yaygınlığı ve ilişkili değişkenler
O Kavakcı, M Semiz, A Kartal, A Dikici, N Kuğu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(4):301-307
ÖZET
TAM METİN
5. Preklinik ve klinik dönemdeki Türk tıp öğrencilerinde empati becerileri ve çatışma eğiliminin karşılaştırılması: Kesitsel bir çalışma
IM Atay, M Sarı, M Demirhan, E Aktepe
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(4):308-315
ÖZET
TAM METİN
6. Hızlı Büyük Beşli Kişilik Testi Türkçe versiyonu geçerlilik ve güvenirlik çalışması
Ü Morsümbül
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(4):316-322
ÖZET
TAM METİN
7. Türkiye’nin iki farklı coğrafik bölgesinde yaşayan cinsel istismar mağdurların sosyodemografik ve istismara ait özelliklerin karşılaştırılması
S Şimşek, C Uysal, Y Bez, S Gençoğlan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(4):323-327
ÖZET
TAM METİN
8. Sentetik kannabinoid kullanımı nedeniyle polikliniğe başvuran hastaların klinik özellikleri ve laboratuvar sonuçları
M Bozkurt, G Umut, C Evren, V Karabulut
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(4):328-334
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
9. Hiperemesis gravidarum tedavisi için göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) tedavisi: Olgu serisi
O Kavakcı, Gİ Yenicesu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(4):335-341
ÖZET
TAM METİN
10. Toksik nörobruselloza bağlı iki ergen hastada görülen psikotik atak
O Özdemir, Aİ Baran, V Çilingir, MD Bulut, P Güzel Özdemir, E Yılmaz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(4):342-347
ÖZET
TAM METİN
11. Olasılıkla klozapinin neden olduğu mani: Bir olgu sunumu
N Oğuz, M Güleç, A Erol
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(4):348-351
ÖZET
TAM METİN
12. Çocuk psikiyatrisi pratiğinde nadir bir durum: Çocukluk çağı dezintegratif bozukluğu
KU Yazıcı, İ Perçinel
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(4):352-355
ÖZET
TAM METİN
13. Şizofrenide aripiprazol kullanımı ile ilişkili mani: Bir olgu sunumu
A Köroğlu, CH Yeloğlu, F Helvacı Çelik, C Hocaoğlu, B Bahçeci
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(4):356-358
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
14. Olanzapinin nadir olumsuz bir etkisi olarak anjioödem
ZB Tatar, A Nalbant, E Kurt
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(4):359-360
TAM METİN
15. Bir nöropsikiyatri hastanesine kabul sırasında ateşli silah taşıma oranları
G Eryılmaz, GH Sayar, E Özten, IG Gül
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(4):361-362
TAM METİN