Dergi Ara >>
Derleme
1. Eroin bağımlılığının tedavisinde buprenorfin
J Bell
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(2):93-100
TAM METİN
Araştırma
2. Stresli Durumlarla Başa Çıkma Envanteri Kısa Formu?nun (SDBÇE-21) klinik dışı Türk örnekleminde geçerliliği
M Boysan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(2):101-107
ÖZET
TAM METİN
3. Obsesif-kompulsif bozuklukta kişilerarası şemalar, ükemmeliyetçilik ve düşünce-eylem kaynaşmasının yordayıcı rolü
A Aydın, M Boysan, ŞT Kışlak, T Kalafat, Y Selvi, L Beşiroğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(2):108-118
ÖZET
TAM METİN
4. Yatarak tedavi gören alkol bağımlısı hastalarda iyileştirici grup faktörleri ile nüks arasındaki ilişki
H Demirbaş, YB Doğan, İÖ İlhan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(2):119-124
ÖZET
TAM METİN
5. Şizofrenide lateralizasyon örüntüsü ve antipsikotiklerin bu örüntü üzerindeki etkileri
S Aldemir, S Tan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(2):125-134
ÖZET
TAM METİN
6. Semptomatik postmenopozal kadınlarda tibolonun aksiyete ve depresif belirtiler üzerindeki etkileri
AYK Karşıdağ, Ç Karşıdağ, EE Büyükbayrak, B Kars, M Pirimoğlu, O Ünal, MC Turan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(2):135-139
ÖZET
TAM METİN
7. Hastalık Davranışını Değerlendirme Ölçeği?nin Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirliği: Bir ön çalışma
H Güleç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(2):140-146
ÖZET
TAM METİN
8. Parkinson hastalarında otonomik disfonksiyonun EKG ile değerlendirilmesi
AŞ Türk, A Köksal, Ö Altıokka, F Karademir, AC Dirican, Y Altunkaynak, T Yazar, S Baybaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(2):147-150
ÖZET
TAM METİN
9. İki uçlu bozukluğu olan hastalarda depresif belirtilerin tedavisinde antidepresan tercihlerinin değerlendirilmesi
Mİ Atagün, K Altınbaş, S Yeşilyurt, D Yeşilbaş, S Gülöksüz, T Oral
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(2):151-156
ÖZET
TAM METİN
Derleme
10. Landau Kleffner sendromu, uykuda elektriksel status epileptikus ve otistik regresyon: Literatüre bir bakış
Ö Ekinci, U Işık, İ Melek
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(2):157-169
ÖZET
TAM METİN
11. Psikojenik epileptik olmayan nöbetleri olan hastalara yaklaşım: Bir derleme
SB Zincir, A Yenel, ÜB Semiz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(2):170-178
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
12. Migren ve pupil disfonksiyonu, epizodik anizokori ile prezante olan bir baş ağrısı olgusu
N Kale, M Özerden, NK Sakallı, D Kırbaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(2):179-182
ÖZET
TAM METİN
13. Kallmann sendromu ve şizofreni eştanısı: Bir olgu sunumu
B Bakım, E Türkyılmaz, O Karamustafalıoğlu, O Tankaya, BG Yavuz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(2):183-186
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
14. Uyku esnasında orgazm olan iki kadın
H Özcan, C Taşın, M Tandoğan, G Özakşit
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2012; 25(2):187-188
ÖZET
TAM METİN