Dergi Ara >>
Araştırma
1. Ebeveyn Yaşı ve Çocuklarda Görülen Psikiyatrik Bozukluklar Arasındaki İlişki
T Fidan, IS Esin, HA Ceyhun, S Gürsoy
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2011; 1(1):5-8
ÖZET
2. Erzurum Yetiştirme Yurtlarında kalan Ergenlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Yıkıcı Davranım Bozuklukları Sıklığı
S Gürsoy, T Fidan, İ Kırpınar
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2011; 1(1):9-17
ÖZET
3. Çocuklarda Sınav Kaygısının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
EG Sarıpınar, E Güney, MF Ceylan, Ö Yalçın, Ş Soysal, Ş Şener
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2011; 1(1):18-23
ÖZET
Derleme
4. Çocuk ve Ergenlerde İki Uçlu Bozukluğun İlaçla Tedavisinde Yeni Gelişmeler
A Kılınçaslan, HA Savaş
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2011; 1(1):24-36
ÖZET
5. Emosyon Kavramı, Emosyon Yönetimi ve Major Depresyonda Emosyonlar
Dİ Haznedaroğlu, AS Gönül
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2011; 1(1):37-46
ÖZET
6. Farklı Antidepresanlar Farklı Yerler ve Şekillerde Kullanılabilir mi?
S Kırlı
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2011; 1(1):47-52
ÖZET
7. Psikoterapi ve Nörobiyoloji
Z Kotan, SS Eker, A Sarandöl, S Kırlı
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2011; 1(1):53-62
ÖZET
Olgu Sunumu
8. Ergenlik Döneminde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Mevsimsel Yapı Gösteren Rekürran Major Depresif Epizodlar İlişkili Olabilir mi: İki Olgu Sunumu
AE Tufan, U Işık, A Erdoğan
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2011; 1(1):63-65
ÖZET