Dergi Ara >>
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi>> Yıl:2016; Cilt: 7; Sayı: 1
Araştırma
1. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Desteğin Akademik Başarılarına Etkisi
C Tayfur, S Ulupınar
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2016; 7(1):1-6
ÖZET
TAM METİN
2. Öğrencilerin Hastalarla İletişimde Karşılaştıkları Güçlükler ve Zor Hasta Algıları
G Acar, K Buldukoğlu
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2016; 7(1):7-12
ÖZET
TAM METİN
3. Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulamasına İlişkin Görüşleri
S Erguvanlı, B Özkan
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2016; 7(1):13-17
ÖZET
TAM METİN
4. Bir Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesinde Yatan Yaşlılarda Yeti Yitimi ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
HK Softa, GU Karaahmetoğlu
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2016; 7(1):18-24
ÖZET
TAM METİN
5. Yaşlılarda Uyum Güçlüğünü Değerlendirme Ölçeği’nin (YUGDÖ) Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri
FN Şişman, Y Kutlu
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2016; 7(1):25-33
ÖZET
TAM METİN
6. Lise Gençlerinde Akran Eğitimi Programı Madde Bağımlılığını Önlemede Etkili Bir Model Olabilir Mi?
D Akkuş, F Eker, A Karaca, Ö Kapısız, F Açıkgöz
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2016; 7(1):34-44
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Kişilerarası Duyarlılık ve Hemşirelik
A Aydın, D Hiçdurmaz
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2016; 7(1):45-49
ÖZET
TAM METİN
8. Psikiyatri Hemşireliğinin Kuramsal Çerçevesi–I
P Güner, T Pehlivan
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2016; 7(1):50-54
ÖZET
TAM METİN