Dergi Ara >>
Bağımlılık Dergisi>> Yıl:2014; Cilt: 15; Sayı: 3
Araştırma
1. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kişilerarası Bağımlılıklarının Madde Kullanma Durumlarına Etkisi
A Bilge, N Embel, FG Kaya
Bağımlılık Dergisi, 2014; 15(3):112-117
ÖZET
TAM METİN
2. Sağlık Çalışanlarının Bağımlılık Hakkında Tutumları
E Mutlu, R Bilici, MK Çetin
Bağımlılık Dergisi, 2014; 15(3):118-123
ÖZET
TAM METİN
3. Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Nikotin Bağımlılığı ile Dürtüsellik, Depresyon ve Anksiyete Düzeyi İlişkisi
O Tan, GH Sayar, BÖ Ünsalver, MM Arat, O Karamustafalıoğlu
Bağımlılık Dergisi, 2014; 15(3):124-133
ÖZET
TAM METİN
4. Tip I Alkolizmi veya Major Depresif Bozukluğu Olan Erkeklerin Çocuklarında Bildirilen Yakınmalar: Kontrollü Bir Araştırma
AE Tufan, R Bilici, Z Topal, N Demir, F İzci
Bağımlılık Dergisi, 2014; 15(3):134-141
ÖZET
TAM METİN
5. Zorlantılı Satınalma Ölçeği: Geçerlik, Güvenilirlik, Toplumumuzda Psikometrik Özellikleri
Z Yüncü, S Kesebir
Bağımlılık Dergisi, 2014; 15(3):142-149
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Gençlerin Tehlikeli Oyunu: Sentetik Kannabinoidler (Bonzai) Üzerine Bir Gözden Geçirme 
ÖA Kalyoncu, B Ünlü, Ufuk Taştan
Bağımlılık Dergisi, 2014; 15(3):150-155
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
7. Dezomorfin (Krokodil) Bağımlılığı
GH Sayar, S Nurmedov
Bağımlılık Dergisi, 2014; 15(3):156-156
TAM METİN
8. İnternet ve Çocuklar
SM Kayıran
Bağımlılık Dergisi, 2014; 15(3):158-158
TAM METİN