Dergi Ara >>
Yıl:2014; Cilt: 15; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2014;15(3):150-155
Gençlerin Tehlikeli Oyunu: Sentetik Kannabinoidler (Bonzai) Üzerine Bir Gözden Geçirme 
ÖA Kalyoncu, B Ünlü, Ufuk Taştan
Avrupa Meslek Yüksek Okulu, İstanbul
Son yıllarda özellikle gençler arasında yayılan, bağımlılık yapan “Bonzai”, “sahte ot”, “K2”, “Jamaika” gibi sokak isimleriyle bilinen sentetik kannabinoid (SK), ciddi yan etkileri ve zararları olan bir uyuşturucu türüdür. Üreticileri tarafından içeriğindeki bileşenler sürekli olarak değiştirildiğinden SK olarak piyasada satılan maddelerin farmakolojik profillerinin saptanamıyor olması sağlık sektörü için ciddi tehlike yaratmaktadır. Kullanıcılar tarafından bilinen Bonzai ismi nedeniyle zararsız olduğuna dair oluşturulan yanlış algı SK’nın özellikle gençler arasında kullanımını kolayca popülerleştirmiştir. Ayrıca SK, “marihuananın yasal versiyonu” olarak tanıtıldığı için gençler, oluşabilecek tehlikeli sonuçları düşünmeden bu maddeyi kullanmaktadırlar. SK kullanımından dolayı oluşan etkiler, mizaç, bilişsel süreçler ve algı bozulmaları başlıkları altında toplanmıştır. SK kullanımı sonucu oluşan semptomlar şu şekilde sıralanabilir: değişen seviyelerde anksiyete, paranoya, bilişsel yetersizlikler, kalp çarpıntısı, halüsinasyonlar ve sanrılar. Bu gözden geçirme yazısındaki amaç, SK’ları tanıtarak, bu maddenin beyne, kişilerin günlük yaşamları ile işlevselliğine olan zararlarını ortaya koymaktır. PubMed veri tabanından, “sentetik marihuana”, “sentetik marihuana bağımlılığı”, “sentetik kannabinoid” anahtar kelimeleriyle elde edilen araştırmaların incelenmesi ve literatür taraması sonucu oluşturulan bu gözden geçirme yazısı, sentetik marihuana hakkında, çok sayıda araştırma olmaması sebebiyle kısmen marihuana ile karşılaştırmalı şekilde ele alınmıştır.
A Dangerous Game That May Harm Kids and Teens: A Review on Synthetic Cannabinoids (Bonzai)
Synthetic cannabinoid (SC), also known by the street names “Bonzai”, “fake weed”, “K2” and “Jamaika” is a highly addictive drug with numereous serious adverse effects and dangers, has been rapidly spreading especially amongst young people during the recent years. The manufacturers of this drug are constantly changing the compounds, thus creating new recipes, making it difficult to identify the pharmacological profiles of the drug sold as a SC, poses a danger for the health sector. The wrong perception that is constructed around the name Bonzai, leads the abusers of the drug into thinking that this drug is harmless; this misconseption is a reason why SC has became rapidly popular especially amongs teenagers. Plus, SC is marketed as a legal version of marijuana, therefore teens tend to use this drug without considering the dangerous consequences it may potentially lead to. The effects of SC can be clustered under mood, cognitive processes and impairments in perception. The impacts of the SC usage can be listed as the following symptoms; varying anxiety levels, paranoia, cognitive impairment, increases in heart rate, hallucinations and delusions. This review aims to introduce SCs and to exhibit the adverse effects it causes on the brain, on people’s daily lives and their functionality. By going through the PubMed database, this review is put forward after an examination of research and relevant literature according to the keywords; “synthetic marijuana”, “synthetic marijuana addiction”, and “synthetic cannabinoid”. Due to the limited number of research done on the selected topic, this review partially consists of comparisons between marijuana and SCs.