Dergi Ara >>
Derleme
1. Psikotrop İlaç Kullanımında Temel İlkeler
Ö Metin, B Cinemre
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2013; 6(4):1-4
ÖZET
2. Karaciğer Hastalıklarında Psikotrop İlaç Kullanımı
G Karakuş, S Çakmak
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2013; 6(4):5-12
ÖZET
3. Böbrek Hastalıklarında Psikotrop İlaç Kullanımı
SS Eker
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2013; 6(4):13-18
ÖZET
4. Nörolojik Bozukluklarda Psikotrop İlaç Kullanımı
M Bayraktutan, C Şengül
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2013; 6(4):19-26
ÖZET
5. Laktasyonda Psikotrop İlaç Kullanımı
A Akpınar, B Tanrıtanır
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2013; 6(4):27-32
ÖZET
6. Çocuk ve Ergenlerde Psikotrop İlaç Kullanımı
EÇ Fettahoğlu
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 2013; 6(4):33-42
ÖZET