Dergi Ara >>
Yıl:2013; Cilt: 6; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2013;6(4):19-26
Nörolojik Bozukluklarda Psikotrop İlaç Kullanımı
M Bayraktutan, C Şengül
Pamukkale Üniversitesi, Denizli
Nöroloji ve psikiyatri disiplinlerinin ortak ilgi alanı, merkezi sinir sistemi ve bu sisteme ait organik-fonksiyonel işlevlerdeki bozukluklardır. Sistem hastalıkları çerçevesinde düşünülünce, nörolojik sistem hastalıkları, psikiyatrik bozukluklarla ilişkili olma potansiyeli en fazla olan gruptur. Nörolojik hastalıklara bağlı dolaylı ya da doğrudan davranışsal, bilişsel ve duygulanım alanlarında bozukluklar ortaya çıkabilir. Ayrıca psikiyatrik, tablolar, nörolojik hastalıkların gidişatını kötüleştirebilir. Bu sebeple, nörolojik hastalıkların tedavisinde çoğu zaman psikotrop ilaç kombinasyonu gerekmektedir. Biz bu yazımızda, yaygın nörolojik hastalıklarda psikotrop ilaç kullanımını gözden geçirmeyi amaçladık.
Psychotropic Drug Use in Neurologic Disorders
Central nervous system (CNS) and disorders related CNS functions are common issues of neurology and psychiatry. Neurologic disorders are potentially most comorbid disorders with psychiatric disorders when we think about all systems. Neurologic disorders might cause cognitive, behavioral and affective conditions directly or indirectly. In addition, comorbid psychiatric disorders may worsen the progress of neurologic disorders. For this reason, psychotropic medication combination might be required for treatment of neurological disorders. In this report, we reviewed psychotropic medication use in common neurologic disorders.