Dergi Ara >>
Yıl:2013; Cilt: 6; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2013;6(4):33-42
Çocuk ve Ergenlerde Psikotrop İlaç Kullanımı
EÇ Fettahoğlu
Akdeniz Üniversitesi, Antalya
Eldeki kanıtların kısıtlılığına rağmen çocuk ve ergenlerdeki psikiyatrik bozuklukların tedavisinde bazı ilaçların etkili ve güvenli oldukları bildirilmektedir. Son yıllarda küçük çocuklarda dahil olmak üzere pediatrik populasyonda psikotrop ilaçların hem tek başlarına hem de çoklu kullanımları giderek artmaktadır. Bu yazıda çocuk ve ergenlerde ilaç kullanırken akılda tutulması gereken gelişimsel faktörler ve bazı psikiyatrik bozuklukların farmakolojik tedavileri güncel yazın eşliğinde gözden geçirilecektir
Psychotropic Drug Use in Children and Adolescents
Although there are limited evidences it is suggested that some psychotropic medications are efficient and safe in the treatment of psychiatric disorders in children and adolescents. In recent years there is an increase in usage of both mono and polydrug regimens of psychotropic medications in pediatric population including preschool children. In this paper some developmental factors that should be taken into account in prescribing psychotropic medication in pediatric population and the pharmacological treatment of childhood psychiatric disorders will be reviewed.