Dergi Ara >>
Yıl:2013; Cilt: 6; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2013;6(4):13-18
Böbrek Hastalıklarında Psikotrop İlaç Kullanımı
SS Eker
Uludağ Üniversitesi, Bursa
Bazı ilaçların böbreklerden metabolize olması ya da atılımlarının böbrekler aracılığı ile olması nedeniyle böbrek hastalığı bulunan bireylerde psikotrop ilaç kullanımı klinisyenlerin temel zorluklarındandır. Bu hasta grubunda yapılan çalışmaların oldukça kısıtlı olması, eldeki verilerin çoğunun sağlıklı bireylerle yapılan çalışmalara dayanması bu zorluğu arttırmaktadır. Bu hasta grubunda genel ilke, ilaçları düşük dozdan başlayarak hastanın ilaca uyumu gözetilerek yavaş titre edilerek doz yükseltilmesi şeklindedir. Kullanımı kontrendike olduğu ve atılımının ya da metabolizasyonun böbrekler aracılığı ile olduğu bilinen ilaçlardan (örn. lityum, sülprid) kaçınmak istenmeyen sonuçlara karşı alınabilecek en iyi önlemledir. Bununla beraber hakkında çok fazla bilgi birikimi olmayan ilaçların (örn. paliperidon palmitat, lamotrijin) başka bir seçenek olmadıkça tercih edilmemesi önerilmektedir. Bu grup hastada genellikle bilgi birikiminin görece en güçlü olduğu psikotrop ilaçların seçimi öne çıkmakla birlikte, mutlak kontendikasyon olmamakla beraber bu grup hastada nadir görülmeyen elektrolit düzensizliği ya da kaçınılması gereken idrar retansiyonu gibi tıbbi durumları tetikleyebilecek ilaçları son tercih olarak ayırmak hastanın genel tıbbi durumu açısından önemlidir.
Psychotropic Drug Use in Renal Diseases
Prescription of psychotropic drugs is one of the main challenges of clinicians in patients with comprised renal functions, since some of the psychotropic drugs metabolized or eliminated via kidneys. Furthermore, accumulated data in this special population is scarce and most of the data we have derived from the studies conducted with healthy subjects, so far. Guiding principles include low-dose treatment initiation, slow titration of doses, and careful monitoring of clinical response. Clinicians should also avoid from contraindicated or renally metabolized drugs (eg. lithium, sulpride). Agents with little information in this special population should not be the first line treatment option (eg. paliparidone palmitate, lamotrigine). Since deteriorated renal function underlies metabolic disturbances, such as electrolyte imbalance, drugs known to trigger related medical conditions should not also be first line treatment option. Drugs known to cause urinary retention should also be avoided.