Dergi Ara >>
Derleme
1. Anksiyete Bozuklukları: Epidemiyolojisi ve Genetiği
E Aldemir, AS Gönül
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(12):1-14
ÖZET
2. Anksiyetinin Psikodinamik Etiyolojisi
A Çevik, VD Volkan
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(12):15-20
ÖZET
3. Panik Bozukluk: Etiyoloji, Klinik Gidiş, Komorbidite ve Tedavisi
Ş Uğuz, EY Altıntaş, BA Levent
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(12):21-25
ÖZET
4. Sosyal Fobi: Etiyoloji, Klinik Gidiş, Komorbidite ve Tedavisi
BA Levent, Ş Uğuz, H Aydın
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(12):26-29
ÖZET
5. Obsesif Kompulsif Bozukluk
KO Karamustafalıoğlu, A Akpınar
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(12):30-44
ÖZET
6. Genelleşmiş Anksiyete Bozukluğu: Etiyoloji, Klinik Gidiş, Komorbidite ve Tedavisi
AY Samancı, E Aşçı
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(12):45-51
ÖZET
7. Travma Sonrası Stres Bozukluğu
T Aker, P Önen
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(12):52-63
ÖZET
8. Yaşlılarda Anksiyete Bozuklukları
Y Sivrioğlu
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(12):64-67
ÖZET
9. Anksiyete Bozukluklarında İlaç Tedavileri
S Aslan, N Yüksel
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(12):68-80
ÖZET
10. Anksiyete Bozukluklarının Anlaşılması ve Tedavisinde Bilişsel ve Davranışçı Modellerin Rolü
MZ Sungur
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, 2006; 2(12):81-88
ÖZET