Dergi Ara >>
Yeni Symposium>> Yıl:2020; Cilt: 58; Sayı: 1
Araştırma
1. Akut Optik Nöritli Multipl Skleroz ve Nöromiyelitis Optika Spektrum Bozuklukları Hastalarında VEP Parametrelerinin Karşılaştırılması
N Turgut, B Altunan, AA Gündoğdu
Yeni Symposium, 2020; 58(1):2-5
ÖZET
TAM METİN
2. Obezitede Yönetici İşlevler ve Yeme Stili Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
G Gerdan, M Kurt
Yeni Symposium, 2020; 58(1):6-10
ÖZET
TAM METİN
3. Lise Öğrencisi Ergenlerin Bağlanma StillerininTeknoloji Bağımlılıkları İle İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma
C Kocairi, R Yüksel, H Arslantaş, B Söylemez
Yeni Symposium, 2020; 58(1):11-17
ÖZET
TAM METİN
4. Hemşire Öğrencilerin Eşcinsel Bireylere YönelikTutumlarını Etkileyen Faktörler
R Yüksel, H Arslantaş, M Eskin, M Kızılkaya
Yeni Symposium, 2020; 58(1):18-25
ÖZET
TAM METİN
5. Beslenme ve Yeme Bozuklukları ile İlişkili Yürütücü İşlevler ve Bellek Süreçleri Üzerine Bir Gözden Geçirme Çalışması
FÖ Çobanoğlu, H Kaynak
Yeni Symposium, 2020; 58(1):26-33
ÖZET
TAM METİN