Dergi Ara >>
Yeni Symposium>> Yıl:2011; Cilt: 49; Sayı: 2
Araştırma
1. Antipsikotik Kullanan Şizofreni Hastalarında Metabolik Sendrom Sıklığı ve İlişkili Etmenleri
H Güveli, MC İlnem, F Yener, N Karamustafalıoğlu, D İpekçioğlu, Z Abanoz
Yeni Symposium, 2011; 49(2):67-76
ÖZET
TAM METİN
2. Genç Erişkin Kekemelik Vak'alarında Anksiyete Düzeyi ile Başa Çıkma Tutumlarının İlişkisi
M Erdem, C Çelik, A Doruk, F Özgen, A Özşahin
Yeni Symposium, 2011; 49(2):77-82
ÖZET
TAM METİN
3. Psikiyatrik Ayaktan Hasta Popülasyonunda Gece Yeme Sendromunun Yaygınlığı ve Diğer Psikiyatrik Bozukluklarla Birlikteliği
Y Cengiz, SG Toker, KO Karamustafalıoğlu, B Bakım, B Özçelik
Yeni Symposium, 2011; 49(2):83-88
ÖZET
TAM METİN
4. Ruhsatlı Silah Bulunduran ve Taşıyanların Kişilik Profillerinin Değerlendirilmesi
S Tan, S Aldemir, ŞS Sevinç, İ Özer
Yeni Symposium, 2011; 49(2):89-94
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Hezeyanı Parazitoz: Düşük Doz Risperidon ile Tedavi Edilen Bir Vak'a
A Çayköylü , O Ekinci, Y Albayrak, M Kuloğlu
Yeni Symposium, 2011; 49(2):95-98
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Cep Telefonu ve Baz İstasyonlarının Nöropsikolojik Etkileri
M Kuloğlu, S Korkmaz
Yeni Symposium, 2011; 49(2):99-105
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
7. Rehabilitasyon Programına Katılan ve Katılmayan Şizofreni Hastalarının Belirti ve İçgörülerinin Değerlendirilmes
D Eryıldız, A Yazıcı, Ö Saatçioğlu, M Yanık
Yeni Symposium, 2011; 49(2):106-112
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
8. İki Uçlu Bozukluk ve Diyabet: Geç Başlangıçlı bir Olgu ve İlgili Literatürün Gözden Geçirilmesi
S Kesebir, G Salkın, F Dereboy
Yeni Symposium, 2011; 49(2):113-119
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
9. Hocam, Bir Kahve Daha Alır Mıydınız? Bir Tıp Fakültesinde Öğrenciler, Asistanlar ve Öğretim Üyeleri Arasında Kafein, Alkol ve Sigara Tüketimi
ŞT Acar, K Yazıcı, R Köksal, S Sanberk, A Yazıcı
Yeni Symposium, 2011; 49(2):120-124
ÖZET
TAM METİN