Dergi Ara >>
Yeni Symposium>> Yıl:2010; Cilt: 48; Sayı: 3
Derleme
1. Madde Bağımlılığı San'ata Katkıda Bulunabilir mi?
Ö Karaçam
Yeni Symposium, 2010; 48(3):163-165
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Enürezisli Çocukların Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri
E Aktepe, S Altınkılıç, Y Sönmez, AM Çalışkan
Yeni Symposium, 2010; 48(3):166-171
ÖZET
TAM METİN
3. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Ergenlerin Algıladıkları Ebeveyn Tutumu ve Ebeveynlerinin Evlilik Uyumları Arasındaki İlişki
G Ertuğrul, F Toros
Yeni Symposium, 2010; 48(3):172-183
ÖZET
TAM METİN
4. Konversiyon Bozukluğu Tanısı Konan Çocuk ve Ergenlerin Sosyodemografik, Klinik Özellikleri ve Eş Tanıları
ST Hesapcioglu, E Aktepe, Z Göker, ST Kandil
Yeni Symposium, 2010; 48(3):184-190
ÖZET
TAM METİN
5. Tipik ve Atipik Antipsikotiklerin Serum Lipid ve Karaciğer Enzim Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
M Kuloğlu, Y Albayrak, O Ekinci, S Önen, A Çayköylü
Yeni Symposium, 2010; 48(3):191-197
ÖZET
TAM METİN
6. Epilepsi Tanısı Konan Çocukların Aile İşlevleri, Anne- Babalarındaki Kaygı ve Başa Çıkma Tutumları
K Fazlıoğlu, Ç Hocaoğlu, FM Sönmez, A Cansu
Yeni Symposium, 2010; 48(3):198-206
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Duygusal Yüz ifâdeleri ve Doğası Üzerine Literatür Taraması
P Dursun, M Emül, F Gençöz
Yeni Symposium, 2010; 48(3):207-215
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
8. Psikiyatri Hastalarında Tıp Dışı Yardım Arama Davranışının Değerlendirilmesi
A Bahar, HA Savaş, G Bahar
Yeni Symposium, 2010; 48(3):216-222
ÖZET
TAM METİN
9. Kronik Hasta Servislerinde Uzun Süre Yatan Şizofreni Hastaları Nasıl Tedavi Ediliyor?
E Kurt, İ Özver, G Alataş, V Bilgiç
Yeni Symposium, 2010; 48(3):223-228
ÖZET
TAM METİN
10. Uçucu Madde Kullanım Bozukluğu ve Davranım Bozukluğu Olan Ergenlerin Tedavisinde Aripiprazol Kullanımı: Bir Retrospektif Vak'a Analizi
A Erdoğan, N Yurteri
Yeni Symposium, 2010; 48(3):229-233
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
11. Alternatif Bir Ayırıcı Tanı: "Yapay Üro-Intestinal Fistül"
R Tütüncü, Y Ateş
Yeni Symposium, 2010; 48(3):234-236
ÖZET
TAM METİN