Dergi Ara >>
Yeni Symposium>> Yıl:2009; Cilt: 47; Sayı: 1
Araştırma
1. Bir Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğinde Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik Yakınması İle Değerlendirilen Hastaların Psikososyal Gelişim Özellikleri
FV Taş, FNİ Emiroğlu, A Akay, E Aslan, Ş Culfa, R Taga, Ö Çubuk, E Şahbaz, E Şintayeva, HH Yalçın
Yeni Symposium, 2009; 47(1):3-8
ÖZET
TAM METİN
2. Göğüs Hastalıkları Servisinde Yatan Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi
A Bahar, HA Savaş, S Parlar
Yeni Symposium, 2009; 47(1):9-15
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
3. Tedaviye Dirençli Gilles de la Tourette Sendromunda Amisülpirid Kullanımı: Bir Olgu Sunumu
MA Ateş, A Algül, ÜB Semiz, C Güneş, M Çetin
Yeni Symposium, 2009; 47(1):16-18
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
4. Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Anoreksik Yeme Tutumları ile Âile Yapısı Arasındaki İlişki
DM Siyez, AU Baş
Yeni Symposium, 2009; 47(1):19-24
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Çocuk ve Ergenlerin Bipolar Bozukluğunda Bir Sağaltım Rehberi Çalışması
FNİ Emiroglu
Yeni Symposium, 2009; 47(1):25-33
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
6. Hezeyanî Parazitoz Tedavisinde Ketiyapin
BÖ Ünsalver, U Uygunoğlu, T Ertan, E Eker
Yeni Symposium, 2009; 47(1):34-36
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
7. Hastânede Yatan Yaşlı Psikiyatrik Hastalarda Hastâne Stresörleri
H Akpınar, K Buldukoğlu
Yeni Symposium, 2009; 47(1):37-44
ÖZET
TAM METİN