Dergi Ara >>
Türkiye'de Psikiyatri>> Yıl:2007; Cilt: 9; Sayı: 1
Araştırma
1. Atipik Antipsikotik Tedavi Altındaki Şizofreni Hastalarında Depresif Belirtiler ve Semptomatoloji
Ö Akay, N Konuk, D Öztürk, S Kıran, İ Kutadgu
Türkiye'de Psikiyatri, 2007; 9(1):5-11
ÖZET
2. Psikiyatri Kliniğinde Yatış Sürelerini Etkileyen Faktörler
C Kısa, Ç Aydemir, S Cebeci, SG Yıldırım, E Göka
Türkiye'de Psikiyatri, 2007; 9(1):12-17
ÖZET
3. Bipolar Bozukluğa Eşlik Eden Eksen I ve Eksen II Tanıları
A Ünal, M Kuloğlu, M Atmaca, Ö Geçici, E Tezcan
Türkiye'de Psikiyatri, 2007; 9(1):18-25
ÖZET
4. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Polikliniğinin İlk Bir Yılında İstenen Konsültasyonların Değerlendirilmesi: 2071 olgu
A Sarandöl, C Akkaya, SS Eker, S Kırlı
Türkiye'de Psikiyatri, 2007; 9(1):26-31
ÖZET
5. İnsüline Bağımlı Diabetes Mellitus Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Gözlenen Ruhsal Güçlükler
EÇ Fettahoğlu, C Koparan, E Özatalay, D Türkkahraman
Türkiye'de Psikiyatri, 2007; 9(1):32-36
ÖZET
6. Sokak Yaşantısı Olan-Olmayan Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergenlerin Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri
Z Yüncü B Özbaran, E Altıntoprak, U Yıldız, C Aydın, H Çoşkunol
Türkiye'de Psikiyatri, 2007; 9(1):37-43
ÖZET
7. Fiziksel Hastalığı Olan Yaşlılarda Depresyon ve Diğer Psikiyatrik Belirtiler
H Güz, MA Yaman, N Dilbaz
Türkiye'de Psikiyatri, 2007; 9(1):44-49
ÖZET
Derleme
8. Somatizasyonun Kültürel Boyutları
B Baskak, A Çevik
Türkiye'de Psikiyatri, 2007; 9(1):50-57
ÖZET
9. İç ve Dış Ortamdan Gelen Bilginin Entegrasyon Süreci ve Otizmle İlişkili Çıkarımlar
K Karabekiroglu, H Yöney
Türkiye'de Psikiyatri, 2007; 9(1):58-65
ÖZET
Olgu Sunumu
10. İlk Belirtilerin Ergenlik Döneminde Ortaya Çıktığı Erkek Psödohermafroditizmi: Bir Olgu Sunumu
NP Fiş, S Ulusal, M Berkem
Türkiye'de Psikiyatri, 2007; 9(1):66-70
ÖZET