Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2017; Cilt: 28; Sayı: 4
Araştırma
1. Tek İlaçla Remisyondaki Bipolar Bozukluk Hastalarında Bilişsel İşlevler: Bir İzlem Çalışması  
VŞ Cankorur, H Demirel, D Yücel, S Çakır, S Kesebir, C Atbaşoğlu
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(4):225-233
ÖZET
TAM METİN
2. Premenstrüel Sendromu Olan Kadınlarda Yüzden Duygu İfadesi Tanıma Becerilerinin Premenstrüel Sendromu Olmayan Kadınlarla Karşılaştırılması
G Gültekin, C Uludağ, S Çetinkaya, İ Altun, E Ozan, S Açıkgöz, EN Dalcık, M Emül
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(4):234-239
ÖZET
TAM METİN
3. Cinsiyet Anksiyete Duyarlılığı ve Sosyal Anksiyete Arasındaki İlişkiyi Etkiliyor mu?
S Ak, C Kılıç
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(4):240-245
ÖZET
TAM METİN
4. Major Depresyon Hastalarında Çocukluk Çağı Travmaları ve Başa Çıkma Tutumlarının Cinsiyete Özgü Farklılıkları
A Gül, H Gül, NE Özen, S Battal
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(4):246-254
ÖZET
TAM METİN
5. Algılanan Ebeveynlik Biçimi ve Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi: Kişilerarası Bilişsel Çarpıtmaların Aracı Rolü
S Başbuğ, G Cesur, AD Batıgün
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(4):255-267
ÖZET
TAM METİN
6. 6-18 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Otizm Spektrum Tarama Ölçeği’nin Türkçe Uyarlamasının Psikometrik Özellikleri
S Köse, B Özbaran, Y Yazgan, MB Baytunca, T Bildik, S Erermiş, C Aydın
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(4):268-277
ÖZET
TAM METİN
7. Penn Dinsel Obsesyonlar Envanteri’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
M İnözü, E Keser, AN Karancı
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(4):278-286
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
8. Situs İnversus Totalis ve Şizofreni Eş Tanısı
SU Kaymak, EK Şahin, GK Uğurlu, Ö Ünal, Mİ Atagün, SS Can, A Çayköylü
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(4):287-290
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
9. Hacettepe Psikiyatri Bölümünün Bilimsel Araştırma Geleneği
Z Tunca
Türk Psikiyatri Dergisi, 2017; 28(4):291-291
TAM METİN