Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2014; Cilt: 25; Sayı: 1
Araştırma
1. Bipolar Bozukluk ve Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Nöropsikolojik Açıdan Karşılaştırılması
N Levent, S Tümkaya, F Ateşçi, H Tüysüzoğlu, G Varma, N Oğuzhanoğlu
Türk Psikiyatri Dergisi, 2014; 25(1):1-8
ÖZET
2. Evlilik Uyumu ile Bağlanma Stilleri ve Mizaç ve Karakter Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
SE Taycan, AÇ Kuruoğlu
Türk Psikiyatri Dergisi, 2014; 25(1):9-18
ÖZET
3. Türkiye’de Cinsel Suçlular ile İlgili Suç Analizi: Cinsel Saldırı Suçlularının Psikolojik Profilleri, Bilişsel Çarpıtmaları ve Psikopati Düzeyleri
İA Tülü, G Erden
Türk Psikiyatri Dergisi, 2014; 25(1):19-30
ÖZET
4. Şizofreni Hastalarının Ailelerine Uygulanan Aileden Aileye Destek Programının Hastalık Hakkında Bilgi,Aile Yükü ve Öz Yeterlilik Üzerine Etkisi
A Yıldırım, S Buzlu, RH Aşılar, TH Camcıoğlu, S Erdiman, M Ekinci
Türk Psikiyatri Dergisi, 2014; 25(1):31-37
ÖZET
5. Decameron’da İntihar Düşüncesi ve Tamamlanmış İntihar
S Pridmore, G Walter
Türk Psikiyatri Dergisi, 2014; 25(1):38-41
ÖZET
6. Çok Boyutlu Kan-Yaralanma Fobisi Envanteri (ÇBKFE) Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
S Ak, HB Ak, C Kılıç
Türk Psikiyatri Dergisi, 2014; 25(1):42-49
ÖZET
Derleme
7. Yaratıcılık ve İki Uçlu Bozukluk
Z Maçkalı, S Gülöksüz, T Oral
Türk Psikiyatri Dergisi, 2014; 25(1):50-59
ÖZET
Olgu Sunumu
8. Metalik Civa Zehirlenmesi ve Nöropsikolojik Etkileri: Bir Olgu Sunumu
E Çöp, SEÇ Kültür, EE Bakar
Türk Psikiyatri Dergisi, 2014; 25(1):60-64
ÖZET
9. Ketiapin Kullanımı ile İlişkili Mani: Olgu Sunumu
B Çam, Ş Gülseren
Türk Psikiyatri Dergisi, 2014; 25(1):65-68
ÖZET