Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2009; Cilt: 20; Sayı: 2
Araştırma
1. Otistik Bozukluk ve Gelişim Geriliğinde Bağlanmaya Yönelik Sosyal Davranışların Karşılaştırılması
D Akdemir, B Pehlivantürk, F Ünal, Ş Özusta
Türk Psikiyatri Dergisi, 2009; 20(2):105-117
ÖZET
TAM METİN
2. Bir Terörist Saldırı Sonrasında Travma Sonrası Stres Bozukluğu Gelişimini Etkileyen Risk Faktörleri
A Eşsizoğlu, A Yaşan, İ Bülbül, S Önal, EA Yıldırım, T Aker
Türk Psikiyatri Dergisi, 2009; 20(2):118-126
ÖZET
TAM METİN
3. Algısal Çelişki ve Tepki Rekabeti: Stroop Etkisine İlişkin Olay-İlişkili Potansiyeller
B Bekçi, S Karakaş
Türk Psikiyatri Dergisi, 2009; 20(2):127-137
ÖZET
TAM METİN
4. Almanya'da Yaşıyan Genç Türk Hastalarda Kültürel Uyum, İki Kültürlülük ve Psikiyatrik Bozukluklar
V Gül, S Kolb
Türk Psikiyatri Dergisi, 2009; 20(2):138-143
ÖZET
TAM METİN
5. Ebeveynlik Biçimleri ile Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkilerde Kişilerarası Şemaların Aracı Rolü: Şema Odaklı Bir Bakış
G Soygüt, Z Çakır
Türk Psikiyatri Dergisi, 2009; 20(2):144-152
ÖZET
TAM METİN
6. Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarında Kendilik Algısı ve Kontrol Odağı
NH Şahin, HN Basım, F Çetin
Türk Psikiyatri Dergisi, 2009; 20(2):153-163
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Otizmde Beyin Görüntüleme Bulguları: Bir Gözden Geçirme
HT Ulay, A Ertuğrul
Türk Psikiyatri Dergisi, 2009; 20(2):164-174
ÖZET
TAM METİN
8. Şizofreni Tedavisinde Yeni Farmakolojik Yaklaşımlar
İT Uzbay
Türk Psikiyatri Dergisi, 2009; 20(2):175-182
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
9. Gecikmiş Uyku Fazı Tipi Uyku Bozukluğu ve Kronoterapi
FG Hızlı, MY Ağargün
Türk Psikiyatri Dergisi, 2009; 20(2):183-187
ÖZET
TAM METİN
10. Genel Tıbbi Duruma İkincil Cinsel Kimlik Bozukluğu İle Başvuran Yas Olgusu
A Yılmaz, Ö Çeri, E Tatlıdil, OM Koçak, A Soykan
Türk Psikiyatri Dergisi, 2009; 20(2):188-196
ÖZET
TAM METİN