Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2005; Cilt: 16; Sayı: 3
Araştırma
1. Major Depresif Bozuklukta Sertralin ve Reboksetin'in Etkinlik ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması
SS Eker, C Akkaya, S Akgöz, A Sarandöl, S Kırlı
Türk Psikiyatri Dergisi, 2005; 16(3):153-163
ÖZET
TAM METİN
2. Bipolar Bozuklukta Mizaç ile Klinik Özelliklerin İlişkisi
S Kesebir, S Vahip, F Akdeniz, Z Yüncü
Türk Psikiyatri Dergisi, 2005; 16(3):164-169
ÖZET
TAM METİN
3. Manisa İli Kent Merkezinde İntihar Düşüncesi ve Girişimi Yaygınlığı
A Deveci, EO Taşkın, PE Dündar, MM Demet, E Kaya, E Özmen, G Dinç
Türk Psikiyatri Dergisi, 2005; 16(3):170-178
ÖZET
TAM METİN
4. Obsesif-Kompulsif Belirtilerin Değerlendirilmesi: Padua Envanteri'nin Türk Toplumunda Geçerlik ve Güvenilirliği
L Beşiroğlu, MY Ağargün, M Boysan, B Eryonucu, M Güleç, Y Selvi
Türk Psikiyatri Dergisi, 2005; 16(3):179-189
ÖZET
TAM METİN
5. Mizaç ve Karakter Envanteri'nin Türkçe Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenilirliği
H Arkar, O Sorias, Z Tunca, C Şafak, T Alkın, BB Akdede, S Şahin, Y Akvardar, Ö Sarı, A Özerdem, C Cimilli
Türk Psikiyatri Dergisi, 2005; 16(3):190-204
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Şizofrenide Obsesif Kompulsif Belirtiler
B Kayahan, Ö Öztürk, B Veznedaroğlu
Türk Psikiyatri Dergisi, 2005; 16(3):205-215
ÖZET
TAM METİN
7. Deliryum Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım: Atipik Antispikotikler
E Onur, C Cimilli
Türk Psikiyatri Dergisi, 2005; 16(3):216-224
ÖZET
TAM METİN