Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:1992; Cilt: 3; Sayı: 3
Çeviri
1. Duygudurum Bozukluklarının Doğası ve Çeşitliliğine Yeni Bir Bakış
HS AKISKAL
Türk Psikiyatri Dergisi, 1992; 3(3):163-170
ÖZET
2. Pozitif ve Negatif Belirti ve Sendromlar: Değerlendirme ve Biyolojik Karşılıklar?
NC ANDREASEN, M FLAUM, S ARNDT, R ALLIGER,D MILLER, D O'LEARY
Türk Psikiyatri Dergisi, 1992; 3(3):171-176
ÖZET
3. Şizoaffektif Bozukluklar - Genetik Yönleri ve Sınıflama
AB BERTELSEN, II GOTTESMAN
Türk Psikiyatri Dergisi, 1992; 3(3):177-182
ÖZET
Derleme
4. Çocuk ve Gençlerde İntihar Girişimleri
A TURGAY
Türk Psikiyatri Dergisi, 1992; 3(3):183-189
ÖZET
Araştırma
5. Ankara'da Ruh Sağlığı Hizmetine Ulaşım Yolları
C KILIÇ, M REZAKI, B ÜSTÜN
Türk Psikiyatri Dergisi, 1992; 3(3):190-198
ÖZET
Derleme
6. Somatizasyon ya da İmdat Çağrısı
G KOPTAGEL-İLAL
Türk Psikiyatri Dergisi, 1992; 3(3):199-204
ÖZET
7. Yöntembilgisi Açısından Psikiyatri ve Klinik Psikoloji Prof. Dr. Yaman Örs ile Söyleşi
B DEMİR
Türk Psikiyatri Dergisi, 1992; 3(3):205-209
Araştırma
8. DSM-III-R II. Eksen Küme B Kişilik Bozukluğu Tanılarının Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştınlması
S ŞENOL, Ç ULUERGÜVEN, N YÜKSEL, İ ÇİFTER
Türk Psikiyatri Dergisi, 1992; 3(3):210-216
ÖZET
9. Major Depresif Bozukluk Tedavisinde Moklobemidin Etkinliğinin Amitriptilin ile Karşılaştırılması
İ KIRPINAR
Türk Psikiyatri Dergisi, 1992; 3(3):217-221
ÖZET
Derleme
10. Adolesan İntiharları: Risk Faktörleri Üzerine Bir İnceleme
F ÇUHADARO?LU, B SONUVAR
Türk Psikiyatri Dergisi, 1992; 3(3):222-226
ÖZET
11. Geç Diskineziler ve Beyin İşlev Bozukluğu
E ÖZMEN, O ARKONAÇ
Türk Psikiyatri Dergisi, 1992; 3(3):227-230
ÖZET
12. Otomatizmalar
E BİLİR, Aİ BAYSAL
Türk Psikiyatri Dergisi, 1992; 3(3):231-234
ÖZET