Dergi Ara >>
Araştırma
1. Depremzede çocukların korkuları
Ö Karaırmak, G Aydın
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2004; 12(1):3-10
ÖZET
2. Sivas il merkezinde alkol kötüye kullanımı ve bağımlılığı olanlarda kişilik bozuklukları, benlik saygısı ve aile işlevleri
Ş Karaer, N Kuğu, O Doğan, G Akyüz
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2004; 12(1):11-21
ÖZET
3. Tedavi için motivasyon (TİM) ölçeğinin geçerliği ve güvenirliği
C Evren, Ö Saatçioğlu, Y Can, D Çakmak
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2004; 12(1):22-30
ÖZET
4. Alzheimer hastalığı değerlendirme ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması
S Örsel, A Akdemir, O Güriz, BT Cangöz
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2004; 12(1):31-37
ÖZET
5. Kurum bakımı ve çocuk ruh sağlığı: Bire bir iletişimin önemi
AŞ Soysal, N Gürhan, F Şahin, F Paslı
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2004; 12(1):38-43
ÖZET
Derleme
6. Erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
NÇ Memik, ME Önder
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2004; 12(1):44-56
ÖZET
TAM METİN